جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


آپارتمان دوطبقه باپیلوت مینودر خرید و فروش

آپارتمان دوطبقه باپیلوت مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

4 ساعت پیش

237,000,000 تومان

آپارتمان ۸۵ متر خیابان دانشگاه خرید و فروش

آپارتمان ۸۵ متر خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ساعت پیش

380,000,000 تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری دانشگاه خرید و فروش

آپارتمان ۱۵۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ساعت پیش

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

7 ساعت پیش

310,000,000 تومان

فروش آپارتمان  در خیابان نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

7 ساعت پیش

430,000,000 تومان

فروش اپارتمان در پونک خرید و فروش

فروش اپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

9 ساعت پیش

690,000,000 تومان

فروش اپارتمان در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

9 ساعت پیش

203,000,000 تومان

فروش اپارتمان درمینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان درمینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

9 ساعت پیش

270,000,000 تومان

فروش اپارتمان در  خیابان فلسطین خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیابان فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

10 ساعت پیش

375,000,000 تومان

فروش اپارتمان در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش اپارتمان در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

10 ساعت پیش

356,000,000 تومان

فروش آپارتمان در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

12 ساعت پیش

375,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

18 ساعت پیش

320,000,000 تومان

فروش اپارتمان در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 روز پیش

260,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

450,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز در مالکانه مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز در مالکانه مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 روز پیش

290,000,000 تومان

فروش آپارتمان نقلی در خیابان پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان نقلی در خیابان پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 روز پیش

260,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 روز پیش

230,000,000 تومان

فروش اپارتمان در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

265,000,000 تومان