جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۱۸۰متری در سرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۸۰متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 روز پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان در مینودر الهیه برج فرهنگیان خرید و فروش

فروش آپارتمان در مینودر الهیه برج فرهنگیان

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

230,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۵۴ متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۵۴ متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 روز پیش

240,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

310,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

294,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۳ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۳ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

505,000,000 تومان

فروش آپارتمان در مینودر ۸۳متر خرید و فروش

فروش آپارتمان در مینودر ۸۳متر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

260,000,000 تومان

فروش آپارتمان سه طبقه بحر 7 بنا147 در غیاث آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان سه طبقه بحر 7 بنا147 در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

3 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۱۲ متری در پادگان شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۱۲ متری در پادگان شمالی

قزوین - پادگان

اپارتمان

4 روز پیش

784,000,000 تومان

فروش آپارتمان 108 متری طبقه اول در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 108 متری طبقه اول در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۰ متری تک واحدی در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری تک واحدی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش اپارتمان 71 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 71 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

330,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۲۷ متری درملاصدرای اصلی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۲۷ متری درملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

5 روز پیش

900,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۵ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۵ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

522,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه ۴ برج های کسری خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه ۴ برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

5 روز پیش

450,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ۸۳ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ۸۳ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

448,000,000 تومان

فروش اپارتمان نوساز ۲۰۰ متری در سرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان نوساز ۲۰۰ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

5 روز پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۳ متری در شهرک شهیدرجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۳ متری در شهرک شهیدرجایی

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

310,000,000 تومان