جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 53متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 53متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

15 ساعت پیش

630,000,000 تومان

فروش آپارتمان 161متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 161متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

15 ساعت پیش

3,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری در مینودر مالکانه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در مینودر مالکانه

قزوین - مینودر

اپارتمان

16 ساعت پیش

868,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 90متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

17 ساعت پیش

1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 96متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

18 ساعت پیش

890,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۹متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۹متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

18 ساعت پیش

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۴۴ متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۴۴ متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

19 ساعت پیش

2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 75 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 75 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

19 ساعت پیش

1,049,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85 متری در برج های کسری خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری در برج های کسری

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

19 ساعت پیش

1,620,000,000 تومان

فروش آپارتمان 62متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 62متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

20 ساعت پیش

840,000,000 تومان

فروش اپارتمان140متری در ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان140متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

20 ساعت پیش

2,940,000,000 تومان

فروش اپارتمان ١٤٧متری در مالکانه خرید و فروش

فروش اپارتمان ١٤٧متری در مالکانه

قزوین - مینودر

اپارتمان

20 ساعت پیش

1,730,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۲متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۲متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

20 ساعت پیش

820,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۷ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۷ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

20 ساعت پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۰ متری در شهید رجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۰ متری در شهید رجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

20 ساعت پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 58 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 58 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

21 ساعت پیش

730,000,000 تومان

فروش آپارتمان 178 متری در وحدت خرید و فروش

فروش آپارتمان 178 متری در وحدت

قزوین - فلسطین

اپارتمان

21 ساعت پیش

4,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,700,000,000 تومان