جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


70متر پونک خرید و فروش

70متر پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 ساعت پیش

1,190,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۹۵ متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۹۵ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 ساعت پیش

3,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 67متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان 67متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

5 ساعت پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری در بوعلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری در بوعلی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

5 ساعت پیش

1,900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 73متری در پونک فرزانگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 73متری در پونک فرزانگان

قزوین - پونک

اپارتمان

5 ساعت پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 182متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 182متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

16 ساعت پیش

4,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92متری درنوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 92متری درنوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

17 ساعت پیش

1,610,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130متری در بلوار سعادت خرید و فروش

فروش آپارتمان 130متری در بلوار سعادت

قزوین - بلوار

اپارتمان

17 ساعت پیش

2,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

18 ساعت پیش

2,630,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوارسعادت رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوارسعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

20 ساعت پیش

رهن 300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105متری در شهید بابایی خرید و فروش

فروش آپارتمان 105متری در شهید بابایی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

20 ساعت پیش

1,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۰ متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

21 ساعت پیش

1,650,000,000 تومان

فروش اپارتمان 115 متری در خیابان فردوسی خرید و فروش

فروش اپارتمان 115 متری در خیابان فردوسی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

21 ساعت پیش

2,140,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۷ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۷ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,679,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در نوروزیان بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در نوروزیان بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

22 ساعت پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری در پونک مصیب مرادی خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری در پونک مصیب مرادی

قزوین - پونک

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,500,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 105 متری در بلواحکیم رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 105 متری در بلواحکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

22 ساعت پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,050,000,000 تومان