جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


خریدار یک واحد آپارتمان خرید و فروش

خریدار یک واحد آپارتمان

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ساعت پیش

340,000,000 تومان

مینودر ۱۰۰ متری شخصی ط اول خرید و فروش

مینودر ۱۰۰ متری شخصی ط اول

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 ساعت پیش

260,000,000 تومان

بلوار پرستار 90 متر خرید و فروش

بلوار پرستار 90 متر

قزوین - بلوار

اپارتمان

8 ساعت پیش

270,000,000 تومان

برج های تامین اجتماعی خرید و فروش

برج های تامین اجتماعی

قزوین - پونک

اپارتمان

8 ساعت پیش

260,000,000 تومان

فروش آپارتمان در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

9 ساعت پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

9 ساعت پیش

204,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

10 ساعت پیش

670,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

12 ساعت پیش

355,000,000 تومان

فروش اپارتمان در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

12 ساعت پیش

265,000,000 تومان

فروش اپارتمان در بلوار خرید و فروش

فروش اپارتمان در بلوار

قزوین - بلوار

اپارتمان

13 ساعت پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان درکوثر خرید و فروش

فروش اپارتمان درکوثر

قزوین - کوثر

اپارتمان

14 ساعت پیش

350,000,000 تومان

فروش اپارتمان در پونک خرید و فروش

فروش اپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

14 ساعت پیش

636,000,000 تومان

فروش اپارتمان در جانبازان خرید و فروش

فروش اپارتمان در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

17 ساعت پیش

230,000,000 تومان

فروش آپارتمان در نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

17 ساعت پیش

350,000,000 تومان

فروش اپارتمان در برج های بهارستان خرید و فروش

فروش اپارتمان در برج های بهارستان

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

17 ساعت پیش

210,000,000 تومان

فروش اپارتمان در ولایت خرید و فروش

فروش اپارتمان در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

17 ساعت پیش

300,000,000 تومان

فروش اپارتمان در بوعلی شرقی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در بوعلی شرقی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

17 ساعت پیش

585,000,000 تومان

فروش اپارتمان  در ملاصدرا خرید و فروش

فروش اپارتمان در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

17 ساعت پیش

630,000,000 تومان