خیابان دانشگاه ، نبش کوچه ۸ ، ساختمان قاصدک ، طبقه ۲ ، واحد ۶

تلفن : 33870 - 028

لیست ملک های یافت شده ( 34 مورد یافت شد )


رهن و اجاره آپارتمان  110 متری پونک رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 75,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,100,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 92 متری در پونک رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره اپارتمان 92 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره  آپارتمان ۱۴۲ متری در پونک امیر کبیر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۴۲ متری در پونک امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 150متری در پونک قزوین رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 150متری در پونک قزوین

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 155,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 100,000 تومان

رهن اپارتمان 83متری در پونک رهن و اجاره

رهن اپارتمان 83متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 90,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان125 متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان125 متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 130,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری در برج کسری خیابان پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری در برج کسری خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

رهن واجاره واحد مسکونی در ابتدای خیابان پونک رهن و اجاره

رهن واجاره واحد مسکونی در ابتدای خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان  ۲۰۰ متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان ۲۰۰ متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 200,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان در برج های کسری رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان در برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 850,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان ۷۵متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان ۷۵متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,300,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 100متری در خیابان پونک منظقه مدیران 1 رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 100متری در خیابان پونک منظقه مدیران 1

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 110,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 10,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 120متری در خیابان پونک قزوین رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 120متری در خیابان پونک قزوین

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 2,100,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 75 متری طبقه دوم در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 75 متری طبقه دوم در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 80متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 80متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 95,000,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 63 متری در خیابان مصیب مرادی پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 63 متری در خیابان مصیب مرادی پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 850,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 160متری نوساز در خیابان  پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 160متری نوساز در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 200,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 400,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در پونک امیرکبیر رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در پونک امیرکبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان