لیست ملک های یافت شده ( 57 مورد یافت شد )


رهن آپاتمان 83 متری واقع در پونک رهن و اجاره
ویژه

رهن آپاتمان 83 متری واقع در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 800,000 تومان

اجاره آپارتمان 150متری در بحر امیر کبیر رهن و اجاره
ویژه

اجاره آپارتمان 150متری در بحر امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اپارتمان پونک 65 متری رهن و اجاره

اپارتمان پونک 65 متری

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

12 ساعت پیش

اجاره 950,000 تومان

اجاره آپارتمان 76 متری در پونک (مصیب مرادی - فهیم ۶) رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 76 متری در پونک (مصیب مرادی - فهیم ۶)

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 550,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 142 متری واقع در پونک رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 142 متری واقع در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

آپارتمان رهن و اجاره پونک رهن و اجاره

آپارتمان رهن و اجاره پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 85 متری واقع در پونک امیرکبیر طبقه اول رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 85 متری واقع در پونک امیرکبیر طبقه اول

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 60,000,000 تومان

اجاره یک واحد اپارتمان واقع در پونک 125 متر رهن و اجاره

اجاره یک واحد اپارتمان واقع در پونک 125 متر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

اجاره آپارتمان 141 متری در  پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 141 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 100,000,000 تومان

اجاره آپارتمان در برج کسری ملاصدرا 85 متری رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در برج کسری ملاصدرا 85 متری

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 70,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان لوکس و عالی 147 متری در پونک رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان لوکس و عالی 147 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 130,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان سوپر لوکس دو کله بحر امیرکبیر 140 متری رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان سوپر لوکس دو کله بحر امیرکبیر 140 متری

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 123 تومان

س تامین اجتماعی کسری یک رهن و اجاره

س تامین اجتماعی کسری یک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 55,000,000 تومان

۸۵ متری مجتمع ادارات پونک رهن و اجاره

۸۵ متری مجتمع ادارات پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 200,000 تومان

اجاره واحد آپارتمان 85 متری در بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره واحد آپارتمان 85 متری در بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 50,000,000 تومان

آپارتمان اجاره ای 77متری در پونک رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 77متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 47,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 90متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 90متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 950,000 تومان

اجاره آپارتمان نقلی  در پونک ٢٥میلیون رهن رهن و اجاره

اجاره آپارتمان نقلی در پونک ٢٥میلیون رهن

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 25,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 200,000 تومان