خیابان دانشگاه ، نبش کوچه ۸ ، ساختمان قاصدک ، طبقه ۲ ، واحد ۶

تلفن : 33870 - 028

لیست ملک های یافت شده ( 27 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۵۰متری در پونک رهن و اجاره
ویژه

اجاره آپارتمان ۱۵۰متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 140,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 150,000 تومان

اجاره آپارتمان 135متری در پونک یک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 135متری در پونک یک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 ساعت پیش

اجاره 2,850,000 تومان

رهن کامل اپارتمان 93 متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان 93 متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 112,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1 تومان

اجاره آپارتمان 110 متری در پونک بلوار نخبگان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 110 متری در پونک بلوار نخبگان

قزوین - پونک

اپارتمان

23 ساعت پیش

رهن 120,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,100,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در خیابان پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در خیابان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 600,000 تومان

اجاره آپارتمان 82 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 82 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,700,000 تومان

اجاره اپارتمان 161 متری نوساز در پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 161 متری نوساز در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 43,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره  آپارتمان 162متری درپونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 162متری درپونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 120متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 120متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آ‍‍‍پارتمان۱۳۷ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آ‍‍‍پارتمان۱۳۷ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

پونک مصیب مرادی خیابان اصلی رهن و اجاره

پونک مصیب مرادی خیابان اصلی

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 175,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 100,000 تومان

اجاره اپارتمان 85 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 85 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۵۰متری پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۵۰متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 140,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 150,000 تومان

اجاره آپارتمان  ۷۰ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 74متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 74متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 400,000 تومان

اجاره آپارتمان 74 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 74 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 400,000 تومان