لیست آگهی ها ویژه


فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه (مدنی غربی) خرید و فروش
ویژه

فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه (مدنی غربی)

قزوین - دانشگاه

1,057,500,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

400,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز 74 متری در دانشگاه. خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان نوساز 74 متری در دانشگاه.

قزوین - دانشگاه

481,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

380,000,000 تومان

فروش آپارتمان خوش نقشه ویو خوب در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان خوش نقشه ویو خوب در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

715,000,000 تومان

فروش  اپارتمان اسانسوردار در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان اسانسوردار در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

820,000,000 تومان

فروش آپارتمان101 متر دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان101 متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

575,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

3,800,000 تومان

فروش آپارتمان 176 متری شمالی در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 176 متری شمالی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

1,320,000,000 تومان

فروش آپارتمان طبقه 3 در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان طبقه 3 در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

405,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش واحد مسکونی خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

877,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول  با پارکینگ در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان طبقه اول با پارکینگ در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

618,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

325,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۰ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۹۰ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

590,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در ملاصدرای غربی نوساز خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در ملاصدرای غربی نوساز

قزوین - ملاصدرا

780,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۳ خواب در ملاصدرا رهن و اجاره
ویژه

اجاره اپارتمان ۳ خواب در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

رهن 80,000,000 تومان

اجاره 2,500,000 تومان

فروش آپارتمان در ملاصدرای غربی ۸۱ متری خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در ملاصدرای غربی ۸۱ متری

قزوین - ملاصدرا

460,000,000 تومان