لیست آگهی ها ویژه


فروش آپارتمان در خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

456,000,000 تومان

فروش ملک مسکونی و تجاری 230 متری واقع در خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش ملک مسکونی و تجاری 230 متری واقع در خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

1,610,000,000 تومان

اجاره دفتر کار یا مطب 80 متری در ملاصدرا رهن و اجاره
ویژه

اجاره دفتر کار یا مطب 80 متری در ملاصدرا

قزوین - دانشگاه

رهن 10,000,000 تومان

اجاره 1,800,000 تومان

رهن کامل آپارتمان عالی و لوکس 215متری در خ دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن کامل آپارتمان عالی و لوکس 215متری در خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

رهن 210,000,000 تومان

فروش آپارتمان اکازیون 124 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان اکازیون 124 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

400,000,000 تومان

اپارتمان 115 متری دانشگاه خرید و فروش
ویژه

اپارتمان 115 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

315,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸متری دانشگاه مدنی غربی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۷۸متری دانشگاه مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

187,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری شمالی واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 87 متری شمالی واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

240,000,000 تومان

اجاره واحد کلید نخورده 170 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

اجاره واحد کلید نخورده 170 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

رهن 200,000,000 تومان

فروش  آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

360,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80.5 متری خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 80.5 متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

235,000,000 تومان

دانشگاه ۷۵متری آسانسوردار رهن و اجاره
ویژه

دانشگاه ۷۵متری آسانسوردار

قزوین - دانشگاه

رهن 10,000,000 تومان

اجاره 1,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 100متری واقع در دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان 100متری واقع در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

رهن 60,000,000 تومان

اجاره 300,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵متری واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

رهن 15,000,000 تومان

اجاره 850,000 تومان

اجاره مغازه 22 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

اجاره مغازه 22 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

رهن 80,000,000 تومان

فروش آپارتمان تک واحدی 178متر خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان تک واحدی 178متر خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

712,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۵متری واقع در امیر کبیر ششم خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۹۵متری واقع در امیر کبیر ششم

قزوین - پونک

320,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری برجهای کسری خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 87 متری برجهای کسری

قزوین - پونک

230,000,000 تومان