لیست ملک های یافت شده ( 42 مورد یافت شد )


فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 روز پیش

780,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری 95متری درسه راه خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری 95متری درسه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری ۷۵ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری ۷۵ متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,387,000,000 تومان

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین خرید و فروش

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

5 روز پیش

1,050,000,000 تومان

فروش واحد اداری 114متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد اداری 114متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

3,420,000,000 تومان

فروش  واحد اداری83متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش واحد اداری83متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 64متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 64متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,088,000,000 تومان

فروش واحد اداری 64 متری در پادگان خرید و فروش

فروش واحد اداری 64 متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,088,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری ۵۸ متری در نادری خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری ۵۸ متری در نادری

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

870,000,000 تومان

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم خرید و فروش

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم

قزوین - تهران قدیم

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

توافقی

فروش واحد اداری 77متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد اداری 77متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,463,000,000 تومان

فروش واحد تجاری اداری 50متری در فلسطین خرید و فروش

فروش واحد تجاری اداری 50متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش واحد تجاری اداری 70متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد تجاری اداری 70متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,180,000,000 تومان

فروش واحد اداری 85متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش واحد اداری 85متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

2,300,000,000 تومان

فروش واحد اداری 75متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد اداری 75متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

1,570,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

2,156,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 87متری در نادری جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 87متری در نادری جنوبی

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

1,100,000,000 تومان