لیست ملک های یافت شده ( 70 مورد یافت شد )


فروش واحد اداری 98 متری در خیابان فلسطین شرفی خرید و فروش

فروش واحد اداری 98 متری در خیابان فلسطین شرفی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 ماه پیش

2,037,000,000 تومان

فروش واحد اداری 45متری در پادگان خرید و فروش

فروش واحد اداری 45متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 ماه پیش

765,000,000 تومان

فروش آپارتمان 43متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 43متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

946,000,000 تومان

فروش یکجا ساختمان اداری در خیابان شهرداری خرید و فروش

فروش یکجا ساختمان اداری در خیابان شهرداری

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

23,000,000,000 تومان

فروش واحد اداری 70متری در مینودر خرید و فروش

فروش واحد اداری 70متری در مینودر

قزوین - مینودر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,050,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 84متری در کوثر خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 84متری در کوثر

قزوین - کوثر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,428,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 45متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 45متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش واحد اداری 95متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش واحد اداری 95متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,670,000,000 تومان

فروش واحد اداری ۶۷ متری در فلسطین خرید و فروش

فروش واحد اداری ۶۷ متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,474,000,000 تومان

فروش واحد اداری 67متری در فلسطین خرید و فروش

فروش واحد اداری 67متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,474,000,000 تومان

فروش یکجا ملک تجاری اداری در ولیعصر خرید و فروش

فروش یکجا ملک تجاری اداری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

فروش واحد اداری 63متری در بلوار مدرس خرید و فروش

فروش واحد اداری 63متری در بلوار مدرس

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان تجاری 70متری در خیابان پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان تجاری 70متری در خیابان پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

1,520,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 70متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 70متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

2,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 70متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 70متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان اداری 82متری در فردوسی جنوبی. خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 82متری در فردوسی جنوبی.

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان تجاری 76متری در بر خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان تجاری 76متری در بر خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

150,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری ۱۲۵ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری ۱۲۵ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

3,750,000,000 تومان