لیست ملک های یافت شده ( 197 مورد یافت شد )


فروش خانه ویلایی 115متری در نادری خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 115متری در نادری

قزوین - نادری

خانه ویلایی

2 ماه پیش

1,850,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 142 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 142 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

1 روز پیش

2,200,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 300متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 300متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

2 ماه پیش

6,600,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 173متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 173متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

2 روز پیش

4,800,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 166متری در جانبازان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 166متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

2 روز پیش

3,900,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۱۸۰متری در لوازم خانگی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۱۸۰متری در لوازم خانگی

قزوین - مینودر

خانه ویلایی

2 روز پیش

3,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 168متری در میرداماد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 168متری در میرداماد

قزوین - میرداماد

خانه ویلایی

3 روز پیش

1,250,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 200متری در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 200متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

خانه ویلایی

2 ماه پیش

10,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 81متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 81متری در بلوار حکیم

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

3 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 80متری در بلاغی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 80متری در بلاغی

قزوین - بلاغی

خانه ویلایی

4 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 168متری در شهرک میرداماد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 168متری در شهرک میرداماد

قزوین - میرداماد

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 120متری در سپه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 120متری در سپه

قزوین - سپه

خانه ویلایی

4 روز پیش

1,050,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 225متری در مدیران پونک خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 225متری در مدیران پونک

قزوین - پونک

خانه ویلایی

4 روز پیش

4,050,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 190متری در فلسطین غربی ایرانشهر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 190متری در فلسطین غربی ایرانشهر

قزوین - فلسطین

خانه ویلایی

5 روز پیش

8,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 600متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 600متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

خانه ویلایی

5 روز پیش

24,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 169متری در جانبازان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 169متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

5 روز پیش

3,700,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 130متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 130متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

خانه ویلایی

5 روز پیش

4,000,000,000 تومان