لیست ملک های یافت شده ( 57 مورد یافت شد )


فروش خانه ویلایی 200متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 200متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

10 ساعت پیش

3,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 150 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 150 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

خانه ویلایی

4 روز پیش

3,750,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 174متری در ملک آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 174متری در ملک آباد

قزوین - ملک آباد

خانه ویلایی

4 روز پیش

2,400,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 160متری در نواب خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 160متری در نواب

قزوین - نواب

خانه ویلایی

3 روز پیش

1,600,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 90متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 90متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

5 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی ۶۳متری در ملک اباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۶۳متری در ملک اباد

قزوین - خیام

خانه ویلایی

5 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 197متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 197متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

خانه ویلایی

5 روز پیش

7,191,000,000 تومان

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 96متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 96متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

خانه ویلایی

4 روز پیش

1,750,000,000 تومان

معاوضه یا ویلایی 160متری درولیعصر خرید و فروش

معاوضه یا ویلایی 160متری درولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

3 روز پیش

2,700,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 218متری در نواب شمالی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 218متری در نواب شمالی

قزوین - نواب

خانه ویلایی

2 ماه پیش

2,180,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 107متری در نواب خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 107متری در نواب

قزوین - نواب

خانه ویلایی

3 روز پیش

750,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 140متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 140متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

2 روز پیش

2,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 205متری در توحید خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 205متری در توحید

قزوین - توحید

خانه ویلایی

2 ماه پیش

7,200,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 169متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 169متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

6 روز پیش

2,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 300متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 300متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

خانه ویلایی

7 روز پیش

15,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 172متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 172متری در خیام وسط

قزوین - خیام

خانه ویلایی

1 هفته پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 174 متری ملک آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 174 متری ملک آباد

قزوین - ملک آباد

خانه ویلایی

3 ماه پیش

2,400,000,000 تومان

فروش خانه ویلای 90 متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلای 90 متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

1 هفته پیش

توافقی