لیست ملک های یافت شده ( 46 مورد یافت شد )


فروش سرقفلی سالن 450 متری تجاری در نادری خرید و فروش

فروش سرقفلی سالن 450 متری تجاری در نادری

قزوین - نادری

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

5,000,000,000 تومان

فروش مغازه 25 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 25 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

7 روز پیش

235,000,000 تومان

فروش 60 متر تجاری مسکونی در زعفرانیه خرید و فروش

فروش 60 متر تجاری مسکونی در زعفرانیه

قزوین - اسماعیل آباد

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

1,350,000,000 تومان

فروش مغازه ۷۵ متری در پادگان خرید و فروش

فروش مغازه ۷۵ متری در پادگان

قزوین - پادگان

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش مغازه 25 متری در نواب خرید و فروش

فروش مغازه 25 متری در نواب

قزوین - نواب

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

162,500,000 تومان

فروش مغازه با ملک سر قفلی در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه با ملک سر قفلی در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش مغازه 7 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه 7 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

150,000,000 تومان

فروش مغازه ۱۵ متری در فلسطین خرید و فروش

فروش مغازه ۱۵ متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

850,000,000 تومان

فروش ۴۰۰ متر ملک تجاری مسکونی بر خیابان  دانشگاه خرید و فروش

فروش ۴۰۰ متر ملک تجاری مسکونی بر خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

10,000,000,000 تومان

فروش مغازه 20 متری در خیام خرید و فروش

فروش مغازه 20 متری در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش مغازه 18 متری خیام خرید و فروش

فروش مغازه 18 متری خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

450,000,000 تومان

فروش مغازه 63 متری در  خیابان نواب خرید و فروش

فروش مغازه 63 متری در خیابان نواب

قزوین - نواب

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

390,000,000 تومان

فروش 18 متر تجاری واقع در خیابان شهید انصاری قزوین خرید و فروش

فروش 18 متر تجاری واقع در خیابان شهید انصاری قزوین

قزوین - کوروش

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

80,000,000 تومان

فروش مغازه 90 متری در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه 90 متری در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

650,000,000 تومان

فروش مغازه 67 متری در منتظری خرید و فروش

فروش مغازه 67 متری در منتظری

قزوین - منتظری

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

1,150,000,000 تومان

فروش ملک تجاری  مسکونی در سعدی خرید و فروش

فروش ملک تجاری مسکونی در سعدی

قزوین - سعدی

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش سرقفلی یک  باب مغازه18 متر ی در سبزه میدان خرید و فروش

فروش سرقفلی یک باب مغازه18 متر ی در سبزه میدان

قزوین - سبزه میدان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

250,000,000 تومان

فروش مغازه 30 متری در شهید بابایی خرید و فروش

فروش مغازه 30 متری در شهید بابایی

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

750,000,000 تومان