لیست ملک های یافت شده ( 28 مورد یافت شد )


فروش مغازه در ولیعصر خرید و فروش
ویژه

فروش مغازه در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه در سپه خرید و فروش
ویژه

فروش مغازه در سپه

قزوین - سپه

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

650,000,000 تومان

واگذاری گل فروشی در بلوار خرید و فروش

واگذاری گل فروشی در بلوار

قزوین - بلوار

مغازه ، غرفه

13 ساعت پیش

30,000,000 تومان

فروش مغازه در بهر بازار قزوین خرید و فروش

فروش مغازه در بهر بازار قزوین

قزوین - امام خمینی (ره)

مغازه ، غرفه

2 روز پیش

توافقی

فروش تجاری مسکونی خرید و فروش

فروش تجاری مسکونی

قزوین

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

توافقی

فروش مغازه دربهترین منطقه مینودر خرید و فروش

فروش مغازه دربهترین منطقه مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

250,000,000 تومان

فروش مغازه در مجتمع تجاری مهر و ماه خرید و فروش

فروش مغازه در مجتمع تجاری مهر و ماه

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

379,200,000 تومان

فروش مغازه درمجتمع مهر و ماه خرید و فروش

فروش مغازه درمجتمع مهر و ماه

قزوین - بوعلی

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

450,000,000 تومان

فروش یه باب مغازه وآپارتمان در کورانه خرید و فروش

فروش یه باب مغازه وآپارتمان در کورانه

قزوین - کورانه

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

180,000,000 تومان

فروش مغازه در منتظری خرید و فروش

فروش مغازه در منتظری

قزوین - منتظری

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

900,000,000 تومان

فروش مغازه در غیاث اباد خرید و فروش

فروش مغازه در غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

6,900,000,000 تومان

فروش مغازه در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش زیرزمین تجاری در مینودر خرید و فروش

فروش زیرزمین تجاری در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

160,000,000 تومان

فروش مغازه در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش مغازه در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

350,000,000 تومان

فروش مغازه در فردوسی خرید و فروش

فروش مغازه در فردوسی

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش مغازه لوکس در خیابان عدل مرکز ایرانیان خرید و فروش

فروش مغازه لوکس در خیابان عدل مرکز ایرانیان

قزوین - میدان عدل

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش مغازه در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه در کوروش ( شهید انصاری جدید) خرید و فروش

فروش مغازه در کوروش ( شهید انصاری جدید)

قزوین - کوروش

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

1,800,000,000 تومان