لیست ملک های یافت شده ( 117 مورد یافت شد )


فروش مغازه 34متری در پیروزی خرید و فروش

فروش مغازه 34متری در پیروزی

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

2 روز پیش

2,720,000,000 تومان

فروش مغازه 23متری در غیاث اباد خرید و فروش

فروش مغازه 23متری در غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

مغازه ، غرفه

2 روز پیش

805,000,000 تومان

فروش مغازه 18متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش مغازه 18متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

3 روز پیش

800,000,000 تومان

فروش مغازه 50 متری در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش مغازه 50 متری در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

3 روز پیش

6,000,000,000 تومان

فروش مغازه 21متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش مغازه 21متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

3 روز پیش

2,000,000,000 تومان

اجارهمغازه  22متر همراه60متر زیر زمین دانشگاه خرید و فروش

اجارهمغازه 22متر همراه60متر زیر زمین دانشگاه

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

3 ماه پیش

150,000,000 تومان

فروش مغازه ۲۹ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه ۲۹ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

توافقی

فروش مغازه 27متری در برج خلیج فارس خرید و فروش

فروش مغازه 27متری در برج خلیج فارس

قزوین - طالقانی

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

2,200,000,000 تومان

فروش مغازه 22متری در پاساژ طالقانی خرید و فروش

فروش مغازه 22متری در پاساژ طالقانی

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

5 روز پیش

500,000,000 تومان

فروش مغازه 40 متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش مغازه 40 متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

2,400,000,000 تومان

فروش مغازه 29 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 29 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

5 روز پیش

1,150,000,000 تومان

فروش مغازه 90 متری در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه 90 متری در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

5 روز پیش

2,000,000,000 تومان

فروش مغازه ۱۰۰متری بهر بلوارمطهری خرید و فروش

فروش مغازه ۱۰۰متری بهر بلوارمطهری

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

5 روز پیش

7,500,000,000 تومان

فروش مغازه 33 متری با ملک خیابان فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش مغازه 33 متری با ملک خیابان فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

4,950,000,000 تومان

فروش مغازه 20 متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش مغازه 20 متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش مغازه 27متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه 27متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

675,000,000 تومان

فروش مغازه 36متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش مغازه 36متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

6 روز پیش

1,368,000,000 تومان

اجاره مغازه 70 متری در خیابان توحید خرید و فروش

اجاره مغازه 70 متری در خیابان توحید

قزوین - توحید

مغازه ، غرفه

7 روز پیش

200,000,000 تومان