لیست ملک های یافت شده ( 91 مورد یافت شد )


اجاره واحد ۱۴۵ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره واحد ۱۴۵ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 160,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۳ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۳ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 2,400,000 تومان

اجاره آپارتمان 100متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۷۶ متری پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۷۶ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 25,000,000 تومان

19 ساعت پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 136متری جانبازان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 136متری جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 4,200,000 تومان

اجاره آپارتمان 95 متری نادری شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 95 متری نادری شمالی

قزوین - نادری

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره واحد 75متری پونک بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره واحد 75متری پونک بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 24,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 1,880,000 تومان

اجاره واحد ۹۶ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۹۶ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره واحد ۹۲ متری برج ونوس ملاصدرا رهن و اجاره

اجاره واحد ۹۲ متری برج ونوس ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 150,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۴ متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۴ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 88,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۲ متری در پادگان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۲ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

توافقی

اجاره واحد ۱۴۵متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره واحد ۱۴۵متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 120,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 120متری فردوسی شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 120متری فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۸۸متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۸۸متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 105,000,000 تومان

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 350,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۵۳ متر پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۵۳ متر پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 300,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 95متری نادری جنوبی رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 95متری نادری جنوبی

قزوین - نادری

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 140,000,000 تومان