لیست ملک های یافت شده ( 129 مورد یافت شد )


اجاره واحد 87 متری در شهیدرجایی رهن و اجاره

اجاره واحد 87 متری در شهیدرجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره آپارتمان 138متری در مصیب مرادی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 138متری در مصیب مرادی

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 120 متری در جانبازان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 120 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 95متری در غیاث آباد رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 95متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره اپارتمان ۹۶ متری بر بلوار نوروزیان رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۹۶ متری بر بلوار نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,400,000 تومان

اجاره آپارتمان 98 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 98 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره واحد 71متری در غیاث اباد رهن و اجاره

اجاره واحد 71متری در غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,200,000 تومان

اجاره آپارتمان 120 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 120 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان 205 متری در فردوسی شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 205 متری در فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

رهن 200,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 6,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ١٣٠ متری در ملاصدرا رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ١٣٠ متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره واحد 90 متری در ملاصدرای غربی رهن و اجاره

اجاره واحد 90 متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 75 متری در خیابان عارف رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75 متری در خیابان عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

اجاره آپارتمان 100متری در مینودر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 روز پیش

رهن 115,000,000 تومان

اجاره آپارتمان  63 متری در پونک مصیب مرادی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 63 متری در پونک مصیب مرادی

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره  آپارتمان 80متری در ولیعصر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 150,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری در بوعلی غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 64متری در جانبازان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 64متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان 83 متری در برج فرهنگیان الهیه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 83 متری در برج فرهنگیان الهیه

قزوین - مینودر

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان