لیست ملک های یافت شده ( 307 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری در  ملاصدرا اصلی رهن و اجاره
ویژه

اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 ساعت پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره آپارتمان در برج کسری 6 در ملاصدرا قزوین رهن و اجاره
ویژه

اجاره آپارتمان در برج کسری 6 در ملاصدرا قزوین

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 1,100,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان پونك فول امكانات رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان پونك فول امكانات

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن کامل  اپارتمان ۱۰۰ متری در  پونک رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان ۱۰۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 65,000,000 تومان

رهن اپارتمان ۱۲۲ متری در  پونک رهن و اجاره

رهن اپارتمان ۱۲۲ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 140,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 60,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۲۵ متری در شهرک ولایت رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۲۵ متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

رهن 73,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 100,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 86 متری در  دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 86 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

23 ساعت پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 73 متری در  پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 73 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

22 ساعت پیش

اجاره 200,000 تومان

رهن اپارتمان ۱۳۰ متری در ملاصدرای غربی رهن و اجاره

رهن اپارتمان ۱۳۰ متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

توافقی

اجاره یک واحد آپارتمان  ۷۰ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

21 ساعت پیش

اجاره 1,700,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۸۸ متری جنوبی دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان ۸۸ متری جنوبی دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

18 ساعت پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری در کوثر رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری در کوثر

قزوین - کوثر

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

3 ساعت پیش

اجاره 600,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۰متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۰متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 90متری در کوثر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90متری در کوثر

قزوین - کوثر

اپارتمان

توافقی

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در  بلوار پرستار رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در بلوار پرستار

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

4 ساعت پیش

اجاره 1,300,000 تومان