لیست ملک های یافت شده ( 26 مورد یافت شد )


رهن و اجاره آپارتمان ۷۰متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان ۷۰متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 5,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 900,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

رهن و اجاره آپارتمان دوخوابه 95متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان دوخوابه 95متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن یک واحد 100متری از مجتمع رانندگان مینودر رهن و اجاره

رهن یک واحد 100متری از مجتمع رانندگان مینودر

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 33,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 50,000 تومان

رهن کامل آپارتمان دلباز در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان دلباز در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 55,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 95متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 95متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 85,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 75متری خ دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 75متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 550,000 تومان

اجاره آپارتمان 65 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 65 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 5,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 5,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 200,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 12,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 119 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 119 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 450,000 تومان

یک طبقه مسکونی مورد اجاره 100 متر در دانشگاه رهن و اجاره

یک طبقه مسکونی مورد اجاره 100 متر در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

رهن اپارتمان خیابان دانشگاه 75 متری رهن و اجاره

رهن اپارتمان خیابان دانشگاه 75 متری

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 42,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 10,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در دانشگاه ۱۳۶ متر ۵سال ساخت رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در دانشگاه ۱۳۶ متر ۵سال ساخت

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

رهن کامل آپارتمان در دانشگاه مدنی غربی رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان در دانشگاه مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 60,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 94متری دوخواب در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 94متری دوخواب در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

آپارتمان ۹۰ متری دانشگاه رهن و اجاره

آپارتمان ۹۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 100,000,000 تومان