لیست ملک های یافت شده ( 34 مورد یافت شد )


رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 60,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 86 متری در  دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 86 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

23 ساعت پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۸۸ متری جنوبی دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان ۸۸ متری جنوبی دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

17 ساعت پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 67 متری  در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 67 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 55,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 280,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 97 متری در  دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 97 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 130,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 86 متر دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 86 متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,200,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 75,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۶۰ متری در مدنی غربی رهن و اجاره

فروش اپارتمان ۱۶۰ متری در مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان دانشجویی دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان دانشجویی دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 2,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 450,000 تومان

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 65,000,000 تومان

اجاره آپارتمان دانشگاه 170 متری ط3 رهن و اجاره

اجاره آپارتمان دانشگاه 170 متری ط3

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان دانشگاه 91 متری ط2 رهن و اجاره

اجاره آپارتمان دانشگاه 91 متری ط2

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان 85متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 85,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 150,000 تومان

رهن و اجاره 70 متر اپارتمان در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره 70 متر اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان خ دانشگاه ۶۷ متری رهن و اجاره

اجاره آپارتمان خ دانشگاه ۶۷ متری

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 55,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 300,000 تومان

رهن  واجاره اپارتمان طبقه سوم در دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره اپارتمان طبقه سوم در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان