خیابان دانشگاه ، نبش کوچه ۸ ، ساختمان قاصدک ، طبقه ۲ ، واحد ۶

تلفن : 33870 - 028

لیست ملک های یافت شده ( 30 مورد یافت شد )


رهن کامل آپارتمان 107 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن کامل آپارتمان 107 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 120,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه بدون آسانسور رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه بدون آسانسور

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 85,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 75 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 75 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 75,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 73 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 73 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 900,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 1,600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1 تومان

رهن آپارتمان ۷۰ متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

رهن آپارتمان ۷۰ متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 90 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 90 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 80,000,000 تومان

رهن و اجاره یک واحد 105 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره یک واحد 105 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 1,700,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 87متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 87متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن واجاره واحد 110 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره واحد 110 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 8,000,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 95 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 95 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,800,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 75 متری در خیابان استاندارد دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 75 متری در خیابان استاندارد دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

رهن کامل یا رهن و اجاره آپارتمان 140 متری خیابان بلوار شمالی رهن و اجاره

رهن کامل یا رهن و اجاره آپارتمان 140 متری خیابان بلوار شمالی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 130,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,300,000 تومان

رهن واجاره خانه ویلایی 120متری موقعیت شمالی در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره خانه ویلایی 120متری موقعیت شمالی در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 100 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 100 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 120,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 10,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 98 متری در خیابان دانشگاه قزوین رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 98 متری در خیابان دانشگاه قزوین

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 900,000 تومان