خیابان دانشگاه ، نبش کوچه ۸ ، ساختمان قاصدک ، طبقه ۲ ، واحد ۶

تلفن : 33870 - 028

لیست ملک های یافت شده ( 29 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۱۰متری در دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

اجاره آپارتمان ۱۱۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 600,000 تومان

رهن واجاره واحد 110 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره واحد 110 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان ۷۰متری ۲خواب در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان ۷۰متری ۲خواب در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره واحد اداری ۶۵ متر در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد اداری ۶۵ متر در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 500,000 تومان

اجاره آپارتمان 62 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 62 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان ۱۱۱متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۱متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 100,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 450,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان 65متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان 65متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 60,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 76 متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 76 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 32,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,100,000 تومان

اجاره آپارتمان 70 متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 750,000 تومان

اجاره آپارتمان 85 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 6,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 65,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 86 متری در مدنی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 86 متری در مدنی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 66,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 66متری در نادری جنوبی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 66متری در نادری جنوبی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 71,000,000 تومان

اجاره خانه 75متری بلوار پرستار حکمت 12 رهن و اجاره

اجاره خانه 75متری بلوار پرستار حکمت 12

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 1,000,000 تومان