خیابان دانشگاه ، نبش کوچه ۸ ، ساختمان قاصدک ، طبقه ۲ ، واحد 6 ، املاک قاصدک

تلفن : 33870 - 028

لیست ملک های یافت شده ( 29 مورد یافت شد )


رهن و اجاره اپارتمان  80 متری در  خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره اپارتمان 80 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

22 ساعت پیش

اجاره 1,800,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

19 ساعت پیش

اجاره 600,000 تومان

اجاره آپارتمان دانشگاه ١١٠ متری طیقه سوم فول امکانات رهن و اجاره

اجاره آپارتمان دانشگاه ١١٠ متری طیقه سوم فول امکانات

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 1,900,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 93متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 93متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 105متری دردانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 105متری دردانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 85متر دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

رهن واجاره ساختمان دوبر 100 متر در خیابان  دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره ساختمان دوبر 100 متر در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,100,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری طبقه همکف دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری طبقه همکف دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,300,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۸ متری در   دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۸ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,300,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 105 متری در  دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 105 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,300,000 تومان

اجاره آپارتمان 70 متری دو خواب در خیابان  دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70 متری دو خواب در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 660,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان  ۶۸ متری در  مدنی شرقی رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۶۸ متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

اجاره آپارتمان 87 متر طبقه سوم دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 87 متر طبقه سوم دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,300,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 78متری در  خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 78متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,250,000 تومان

رهن واجاره آپارتمان ۷۵متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن واجاره آپارتمان ۷۵متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان