لیست ملک های یافت شده ( 600 مورد یافت شد )


فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

تعویض اپارتمان ۹۰ متری با ۱۴۰ متری خرید و فروش

تعویض اپارتمان ۹۰ متری با ۱۴۰ متری

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۸۰متری شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۰متری شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 روز پیش

570,000,000 تومان

فروش واحد 120 متری غیاث آباد خرید و فروش

فروش واحد 120 متری غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 135 متری خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 135 متری خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۶۸ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۸ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان

فروش واحد 196 متری ولایت خرید و فروش

فروش واحد 196 متری ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 74 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 74 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

650,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 93 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

660,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105متری در مجتمع رانندگان مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 105متری در مجتمع رانندگان مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

660,000,000 تومان

فروش آپارتمان 68 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 68 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

595,000,000 تومان

فروش اپارتمان 150 متری شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش اپارتمان 150 متری شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

895,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 59 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 59 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

525,000,000 تومان

فروش اپارتمان 65متری در جانبازان خرید و فروش

فروش اپارتمان 65متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 هفته پیش

430,000,000 تومان