لیست ملک های یافت شده ( 15 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

1,950,000,000 تومان

فروش اپارتمان 70متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان 70متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش واحد ۲۱۱ متری خیام شمالی خرید و فروش

فروش واحد ۲۱۱ متری خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

4,120,000,000 تومان

فروش آپارتمان 124 متری در خیام شمالی-فردوسی خرید و فروش

فروش آپارتمان 124 متری در خیام شمالی-فردوسی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

2,900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 111متری در خیام‌جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 111متری در خیام‌جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

1,280,000,000 تومان

فروش واحد اداری تجاری مسکونی 200 متری در خیام خرید و فروش

فروش واحد اداری تجاری مسکونی 200 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

5,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

4,050,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری نوساز خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری نوساز خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 64متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 64متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان۷۳متری ابتدای بلاغی خرید و فروش

فروش اپارتمان۷۳متری ابتدای بلاغی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

810,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبى خرید و فروش

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبى

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,885,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 ماه پیش

1,820,000,000 تومان

فروش واحد 108متری در خیام خرید و فروش

فروش واحد 108متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

1,985,000,000 تومان

فروش آپارتمان 139متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 139متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

2,000,000,000 تومان