لیست ملک های یافت شده ( 28 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان مسکونی تجاری 80 متر در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان مسکونی تجاری 80 متر در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 روز پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 160متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 192متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 192متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 78متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,794,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۷۰ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۷۰ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

3,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 78متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 63متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 63متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 170متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 78متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 78متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,875,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 92متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

5 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 146متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 146متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

3,650,000,000 تومان

فروش اپارتمان 146متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش اپارتمان 146متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

3,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۵ متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۵ متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 125متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

3,125,000,000 تومان

فروش اپارتمان ١٣٠ مترى در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان ١٣٠ مترى در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 120 متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 120 متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

2,100,000,000 تومان

فروش اپارتمان 252متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 252متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

14,500,000,000 تومان