لیست ملک های یافت شده ( 25 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان ۷۰ متری بلاغی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری بلاغی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 روز پیش

560,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80متری در خیابان خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 80متری در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

5 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117متری خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 117متری خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

6 روز پیش

1,170,000,000 تومان

فروش واحد ۱۴۰ متری خیام شمالی خرید و فروش

فروش واحد ۱۴۰ متری خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

2,240,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۴متری خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۴متری خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

1,425,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115متری خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 115متری خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۱۵ متر خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۵ متر خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,280,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 130متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 130 متری در خیام جنوبى خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری در خیام جنوبى

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 134 متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 134 متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 134متری در بلاغی خرید و فروش

فروش آپارتمان 134متری در بلاغی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,246,000,000 تومان

فروش واحد 140متری در خیام خرید و فروش

فروش واحد 140متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

2,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸ متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

770,000,000 تومان

فروش اپارتمان 74 متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 74 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

650,000,000 تومان

فروش۳ واحد اپارتمان ۶ واحدی در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش۳ واحد اپارتمان ۶ واحدی در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۷۰ متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

595,000,000 تومان

فروش اپارتمان 75 متری تقاطع خیام جنوبی و شهرداری خرید و فروش

فروش اپارتمان 75 متری تقاطع خیام جنوبی و شهرداری

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95 متری درخیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 95 متری درخیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

950,000,000 تومان