لیست ملک های یافت شده ( 14 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان در خیام جنوبی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

410,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام وسط خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

340,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان در خیام وسط خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان در سه راه خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

395,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان در سه ر اه خیام  (خیابان ملک آباد) خرید و فروش

فروش آپارتمان در سه ر اه خیام (خیابان ملک آباد)

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

900,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

500,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

436,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

702,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

1,517,000,000 تومان