لیست ملک های یافت شده ( 12 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 روز پیش

278,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان  خیام خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

415,000,000 تومان

فروش یک واحد اپارتمان درخیابان  خیام خرید و فروش

فروش یک واحد اپارتمان درخیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش یک واحد آپارتمان خیام شمالی خرید و فروش

فروش یک واحد آپارتمان خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

720,000,000 تومان

فروش یک واحد آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش یک واحد آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیابان خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

370,000,000 تومان

فروش یک واحد اپارتمان در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش یک واحد اپارتمان در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

168,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

945,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان

فروش یک واحد آپارتمان  در خیابان خیام وسط خرید و فروش

فروش یک واحد آپارتمان در خیابان خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

585,000,000 تومان

فروش آپارتمان شیک در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان شیک در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

812,000,000 تومان

فروش ملک تجاری در پاساژمهروماه خرید و فروش

فروش ملک تجاری در پاساژمهروماه

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

توافقی