لیست ملک های یافت شده ( 27 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان اداری 140متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری 140متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

1,680,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70متری در چهار راه عدل خرید و فروش

فروش آپارتمان 70متری در چهار راه عدل

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش اپارتمان 60 متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 60 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

4,500,000,000 تومان

رهن کامل اپارتمان 110متری در خیابان خیام خرید و فروش

رهن کامل اپارتمان 110متری در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

270,000,000 تومان

فروش آپارتمان 161 متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 161 متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

4,186,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 140متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 78متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 190متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 190متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

4,465,000,000 تومان

فروش اپارتمان 88متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 88متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان سه طبقه یکجا در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان سه طبقه یکجا در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

4,200,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۳۰ متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان ۲۰۸ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۲۰۸ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

1,790,000,000 تومان

فروش یکجا 3 واحدی در خیام خرید و فروش

فروش یکجا 3 واحدی در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان 118 متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان 118 متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 108متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 108متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,650,000,000 تومان