لیست ملک های یافت شده ( 15 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان در خیام خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیام خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 ماه پیش

372,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

298,000,000 تومان

فروش  آپارتمان  در خیام شمالی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

1,125,000,000 تومان

فروش واحد اداری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش واحد اداری در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 روز پیش

265,000,000 تومان

فروش آپارتمان خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 روز پیش

350,000,000 تومان

فروش اپارتمان  در خیابان خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 ماه پیش

550,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۳طبقه یکجا در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان ۳طبقه یکجا در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

490,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

550,000,000 تومان

معاوضه آپارتمان در خیام خرید و فروش

معاوضه آپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیابان خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

775,000,000 تومان

فروش آپارتمان در  خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

975,000,000 تومان