لیست ملک های یافت شده ( 24 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان ۱۸۰ متری لوکس در سه راه خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری لوکس در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 54متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 54متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

330,000,000 تومان

فروش آپارتمان  140 متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 140 متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 107 متری در خیام جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 107 متری در خیام جنوبی

قزوین - خیام

اپارتمان

3 ماه پیش

695,000,000 تومان

فروش آپارتمان 139متری اداری-تجاری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 139متری اداری-تجاری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

764,500,000 تومان

فروش آپارتمان 144 متری در بلاغی خرید و فروش

فروش آپارتمان 144 متری در بلاغی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۵ متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۵ متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 107 متری در خیابان خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 107 متری در خیابان خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

3 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 76 متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 76 متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128 متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 128 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

3 هفته پیش

1,152,000,000 تومان

فروش اپارتمان ١٣٨ متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان ١٣٨ متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

828,000,000 تومان

فروش آپارتمان 58متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 58متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

4 هفته پیش

366,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 125متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 60 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

365,000,000 تومان

فروش آپارتمان 295 متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 295 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

10,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۲ متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۲ متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

820,000,000 تومان

فروش واحد اداری 55متری در سه راه خیام خرید و فروش

فروش واحد اداری 55متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

400,000,000 تومان