لیست ملک های یافت شده ( 35 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 225 متری در سرتک خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 225 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

5,625,000,000 تومان

فروش آپارتمان 112 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 112 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 182متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 182متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 روز پیش

4,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 172متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 172متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

6 روز پیش

4,470,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۷۵متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۷۵متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

4,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 155متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 155متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۴۱ متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۴۱ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

3,200,000,000 تومان

فروش واحد 120متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش واحد 120متری در شهرک ولایت

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

2,265,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 175متری در سرتک خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 175متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

4,375,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 170متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

4,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۲۰۰متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۲۰۰متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

5,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 265متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 265متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش اپارتمان 160 متری در سرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان 160 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

3,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 195متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 195متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

4,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان 205 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 205 متری در ولایت

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

4,510,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 160متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

3,680,000,000 تومان