لیست ملک های یافت شده ( 16 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 180متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

5 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 250متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 250متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

6 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 228متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 228متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 154متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 154متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۹۴متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۹۴متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

4,460,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 228متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 228متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 200 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

5,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 168 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

3,200,000,000 تومان

فروش واحد 194متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد 194متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان 170 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

3,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

3,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

3,840,000,000 تومان

فروش واحد ۲۱۷ متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد ۲۱۷ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

5,425,000,000 تومان

فروش آپارتمان 145 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 ماه پیش

2,830,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در ولایت

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

3,400,000,000 تومان