لیست ملک های یافت شده ( 11 مورد یافت شد )


فروش واحد ۱۱۹ متری سرتک خرید و فروش

فروش واحد ۱۱۹ متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 216متری سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 216متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 هفته پیش

4,536,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز 155متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 155متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

2,800,000,000 تومان

فروش واحد 170 متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد 170 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

3,400,000,000 تومان

فروش واحد ۲۱۷ متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد ۲۱۷ متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

4,230,000,000 تومان

فروش آپارتمان 260 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 260 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

3,900,000,000 تومان

فروش واحد 152متری سرتک خرید و فروش

فروش واحد 152متری سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

2,432,000,000 تومان

فروش آپارتمان 119 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 119 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

1,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160 متری درسرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری درسرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

2,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان  170 متری نوساز در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری نوساز در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

توافقی

فروش اپارتمان200متری دونبش درسرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان200متری دونبش درسرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 ماه پیش

3,000,000,000 تومان