لیست ملک های یافت شده ( 236 مورد یافت شد )


فروش خانه‌ویلایی‌۳طبقه‌در خیابان بلاغی کوچه جباری خرید و فروش
ویژه

فروش خانه‌ویلایی‌۳طبقه‌در خیابان بلاغی کوچه جباری

قزوین - بلاغی

خانه ویلایی

2 روز پیش

800,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در راه آهن قزوین خرید و فروش
ویژه

فروش خانه ویلایی در راه آهن قزوین

قزوین - راه آهن

خانه ویلایی

2 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در خیابان نادری قزوین خرید و فروش
ویژه

فروش خانه ویلایی در خیابان نادری قزوین

قزوین - نادری

خانه ویلایی

2 ماه پیش

2,190,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی  79 متری در غیاث آباد خرید و فروش
ویژه

فروش خانه ویلایی 79 متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

1 ماه پیش

380,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 120 متری در روستای سر سبز آشنستان خرید و فروش
ویژه

فروش خانه ویلایی 120 متری در روستای سر سبز آشنستان

قزوین - کورانه

خانه ویلایی

2 ماه پیش

380,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در فارسیان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در فارسیان

قزوین - فارسیان

خانه ویلایی

1 روز پیش

توافقی

فروش زمین 180متری در شهرک عظیمیه خرید و فروش

فروش زمین 180متری در شهرک عظیمیه

قزوین - اسماعیل آباد

خانه ویلایی

2 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی ۱۳۷ متری در  خیام وسط خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۱۳۷ متری در خیام وسط

قزوین - خیام

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی در بوعلی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در بوعلی

قزوین - نادری

خانه ویلایی

6 ماه پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی درمحمودآباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی درمحمودآباد

قزوین - محمودآبادنمونه

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 135متری در  شهرک عارف خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 135متری در شهرک عارف

قزوین - شهرک عارف

خانه ویلایی

3 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی در تهران قدیم خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در تهران قدیم

قزوین - تهران قدیم

خانه ویلایی

4 روز پیش

572,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی دوطبقه اقبالیه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی دوطبقه اقبالیه

قزوین - اقبالیه

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 135 متر ی در سعدی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 135 متر ی در سعدی

قزوین - سعدی

خانه ویلایی

4 روز پیش

350,000,000 تومان

فروش 151 متر خانه ویلایی در مولوی خرید و فروش

فروش 151 متر خانه ویلایی در مولوی

قزوین - مولوی

خانه ویلایی

3 هفته پیش

530,000,000 تومان

فروش خانه دوطبقه  در ناصراباد خرید و فروش

فروش خانه دوطبقه در ناصراباد

قزوین - ناصراباد

خانه ویلایی

5 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی در مولوی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در مولوی

قزوین - مولوی

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی  ۷۵ متری در جانبازان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۷۵ متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

4 روز پیش

توافقی