لیست ملک های یافت شده ( 161 مورد یافت شد )


فروش خانه ویلایی 212 متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 212 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

خانه ویلایی

2 هفته پیش

9,750,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 300متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 300متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

2 هفته پیش

6,600,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 366متری در سپه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 366متری در سپه

قزوین - سپه

خانه ویلایی

2 هفته پیش

2,900,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 192متری در باغ دبیر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 192متری در باغ دبیر

قزوین - باغ دبیر

خانه ویلایی

2 هفته پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 158متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 158متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

2 هفته پیش

2,800,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 105متری در سپه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 105متری در سپه

قزوین - سپه

خانه ویلایی

2 هفته پیش

980,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 181متری در مینودر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 181متری در مینودر

قزوین - مینودر

خانه ویلایی

2 هفته پیش

3,200,000,000 تومان

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی در غیاث آباد خرید و فروش

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,550,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 107متری در راه آهن خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 107متری در راه آهن

قزوین - راه آهن

خانه ویلایی

2 هفته پیش

700,000,000 تومان

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 70متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 70متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 260متری در حیدری خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 260متری در حیدری

قزوین - حیدری

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,900,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 148 متری در نادری خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 148 متری در نادری

قزوین - نادری

خانه ویلایی

2 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 133متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 133متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,330,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 120متری در نواب خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 120متری در نواب

قزوین - نواب

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,440,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۲۴۰ متری در کوروش خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۲۴۰ متری در کوروش

قزوین - کوروش

خانه ویلایی

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 208متری در سبز میدان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 208متری در سبز میدان

قزوین - سبزه میدان

خانه ویلایی

2 ماه پیش

2,470,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

2 هفته پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 170متری در شهک میرداماد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 170متری در شهک میرداماد

قزوین - میرداماد

خانه ویلایی

2 هفته پیش

توافقی