لیست ملک های یافت شده ( 153 مورد یافت شد )


فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 100متری در مینودر خرید و فروش

فروش یک طبقه از دو طبقه ویلایی 100متری در مینودر

قزوین - مینودر

خانه ویلایی

3 هفته پیش

1,750,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 210متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 210متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

خانه ویلایی

3 هفته پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 190متری در جانبازان خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 190متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

خانه ویلایی

3 هفته پیش

4,100,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 93متری در بلوار خرمشهر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 93متری در بلوار خرمشهر

قزوین - ولیعصر

خانه ویلایی

3 هفته پیش

1,470,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 160متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

3 هفته پیش

3,850,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 140 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 140 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

خانه ویلایی

3 هفته پیش

6,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 149متری در نادری خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 149متری در نادری

قزوین - نادری

خانه ویلایی

3 هفته پیش

2,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 217 متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 217 متری در بلوار پرستار

قزوین - نوروزیان

خانه ویلایی

3 هفته پیش

8,246,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 190متری در چهارراه عمران خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 190متری در چهارراه عمران

قزوین - چهارراه عمران

خانه ویلایی

1 ماه پیش

3,700,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 78متری در فردوسی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 78متری در فردوسی

قزوین - فردوسی

خانه ویلایی

3 هفته پیش

2,574,000,000 تومان

فروش آپارتمان 152متری در کوثر خرید و فروش

فروش آپارتمان 152متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

3 هفته پیش

4,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 140متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 140متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

خانه ویلایی

3 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 156متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 156متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

3 هفته پیش

3,800,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 250متری در شهرک میرداماد خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 250متری در شهرک میرداماد

قزوین - میرداماد

خانه ویلایی

4 هفته پیش

3,300,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 142متری در خیابان انصاری جدید خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 142متری در خیابان انصاری جدید

قزوین - کوروش

خانه ویلایی

3 هفته پیش

توافقی

فروش خانه ویلایی 100متری در کوثر خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 100متری در کوثر

قزوین - کوثر

خانه ویلایی

5 ماه پیش

2,100,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 80متری دربلاغی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 80متری دربلاغی

قزوین - بلاغی

خانه ویلایی

4 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی 200 متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش خانه ویلایی 200 متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

خانه ویلایی

3 هفته پیش

توافقی