لیست ملک های یافت شده ( 130 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 131 متری بحر مدنی شرقی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 131 متری بحر مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

2,816,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۳متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۳متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

1,100,000,000 تومان

فروش واحد 60 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 60 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

810,000,000 تومان

فروش اپارتمان 150متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 150متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش واحد 105 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 105 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

2,205,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 88متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,452,000,000 تومان

فروش واحد 122متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش واحد 122متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 94متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,480,000,000 تومان

فروش واحد 150 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 150 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

2,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۴متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۴متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

2,550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 88 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,478,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

1,950,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۵۵متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۵۵متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 97متری در کوثر خرید و فروش

فروش آپارتمان 97متری در کوثر

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

650,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵متری دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,125,000,000 تومان

فروش واحد 140متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 140متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

2,240,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 88متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,275,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 96 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان