لیست ملک های یافت شده ( 91 مورد یافت شد )


فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه (مدنی غربی) خرید و فروش
ویژه

فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه (مدنی غربی)

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,057,500,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ماه پیش

325,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز 74 متری در دانشگاه. خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان نوساز 74 متری در دانشگاه.

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

481,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

380,000,000 تومان

فروش آپارتمان101 متر دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان101 متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

575,000,000 تومان

فروش آپارتمان خوش نقشه ویو خوب در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان خوش نقشه ویو خوب در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

715,000,000 تومان

فروش  اپارتمان اسانسوردار در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان اسانسوردار در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

820,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

3,800,000 تومان

فروش آپارتمان 176 متری شمالی در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 176 متری شمالی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,320,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش واحد مسکونی خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

877,000,000 تومان

فروش آپارتمان طبقه 3 در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان طبقه 3 در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

405,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول  با پارکینگ در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان طبقه اول با پارکینگ در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

618,000,000 تومان

فروش آپارتمان 103متری دانشگاه طبقه سوم خرید و فروش

فروش آپارتمان 103متری دانشگاه طبقه سوم

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

425,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ۹۰ متری تک واحدی  در  دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری تک واحدی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

270,000,000 تومان

فروش اپارتمان 70 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 70 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

380,000,000 تومان