لیست ملک های یافت شده ( 79 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان ۷سال ساخت در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷سال ساخت در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

546,000,000 تومان

فروش اپارتمان ٩٤ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ٩٤ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

564,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94 متری دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 94 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

630,000,000 تومان

فروش اپارتمان نوساز در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان نوساز در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 8واحدی شیک در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 8واحدی شیک در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

790,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

1,095,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۷۴ متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

470,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۴۹ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۴۹ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,130,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94 متری دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 94 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

680,000,000 تومان

فروش اپارتمان ٨٦ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ٨٦ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

570,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول  با پارکینگ در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان طبقه اول با پارکینگ در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

760,000,000 تومان

فروش آپارتمان واقع در خیابان دانشگاه ٩٣ متر خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان واقع در خیابان دانشگاه ٩٣ متر

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان  170 متری  در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 170 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 ماه پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۸ متری  در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۹۸ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

550,000,000 تومان

فروش یک واحد نوساز  لوکس و مجهز  در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش یک واحد نوساز لوکس و مجهز در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

توافقی

فروش آپارتمان نوساز 116 متری تک واحدی در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 116 متری تک واحدی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۹۰ متری  در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش اپارتمان ۱۰۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۰۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

توافقی