لیست ملک های یافت شده ( 424 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

370,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

290,000,000 تومان

فروش اپارتمان در بلوار سعادت خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در بلوار سعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

1 هفته پیش

322,000,000 تومان

فروش  اپارتمان در بلوار سعادت خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در بلوار سعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

2 روز پیش

420,000,000 تومان

فروش اپارتمان در نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

450,000,000 تومان

فروش اپارتمان درمدنی شرقی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان درمدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

865,000,000 تومان

فروش اپارتمان در ملاصدرا اصلی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 هفته پیش

920,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان در پونک خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

810,000,000 تومان

فروش اپارتمان در توحید خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

350,000,000 تومان

فروش اپارتمان در جانبازان خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

630,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

370,000,000 تومان

فروش اپارتمان در ولایت خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

1 هفته پیش

990,000,000 تومان

فروش اپارتمان در برج فرهنگیان خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در برج فرهنگیان

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 هفته پیش

405,000,000 تومان

آپارتمان خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

آپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

310,000,000 تومان

فروش آپارتمان لاکچری در خیابان توحید خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان لاکچری در خیابان توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

983,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان توحید خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیابان توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

571,000,000 تومان