لیست ملک های یافت شده ( 133 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان ۸۸ متری اسانسور دار در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۸۸ متری اسانسور دار در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

480,000,000 تومان

فروش آپارتمان اسانسوردار در بلوار پرستار خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان اسانسوردار در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

640,000,000 تومان

فروش آپارتمان دو کله در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان دو کله در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

700,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

7 روز پیش

650,000,000 تومان

فروش آپارتمان 101 متر طبقه دوم جنوبی در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 101 متر طبقه دوم جنوبی در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان مدنی غربی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

280,000,000 تومان

فروش اپارتمان در سرتک خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در سرتک

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

650,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

980,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

460,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

480,000,000 تومان

فروش اپارتمان در  دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

744,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

480,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

660,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

1,350,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

420,000,000 تومان