لیست ملک های یافت شده ( 51 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

370,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

290,000,000 تومان

فروش اپارتمان درمدنی شرقی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان درمدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

865,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

370,000,000 تومان

آپارتمان خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

آپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

310,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

275,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

340,000,000 تومان

فروش اپارتمان خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

754,000,000 تومان

فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش یک واحد آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

273,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

370,000,000 تومان

فروش ۳ طبقه بصورت یکجا در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش ۳ طبقه بصورت یکجا در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

2,730,000,000 تومان

فروش  اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

8 ماه پیش

250,000,000 تومان

فروش اپارتمان در برج کسری خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در برج کسری

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

290,000,000 تومان

فروش اپارتمان  در   دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

430,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

350,000,000 تومان

فروش آپارتمان در  دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

460,000,000 تومان