لیست ملک های یافت شده ( 52 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان در خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

15 ساعت پیش

456,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸متری دانشگاه مدنی غربی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۷۸متری دانشگاه مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

187,000,000 تومان

فروش آپارتمان تک واحدی 178متر خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان تک واحدی 178متر خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

712,000,000 تومان

فروش آپارتمان اکازیون 124 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان اکازیون 124 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

400,000,000 تومان

اپارتمان 115 متری دانشگاه خرید و فروش
ویژه

اپارتمان 115 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

315,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80.5 متری خ دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 80.5 متری خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

235,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری شمالی واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 87 متری شمالی واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

240,000,000 تومان

فروش  آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان

ساختمان باکلیه امکانات در یکی ازبهترین کوچه های دانشگاه ومحی خرید و فروش

ساختمان باکلیه امکانات در یکی ازبهترین کوچه های دانشگاه ومحی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

395,000,000 تومان

130مترخیابان دانشگاه خرید و فروش

130مترخیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

9 ساعت پیش

507,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 90 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 60 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

130,000,000 تومان

فروش یک آپارتمان 145 متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش یک آپارتمان 145 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 117 متری واقع درخیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 117 متری واقع درخیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

370,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 92 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

320,000,000 تومان

فروش خانه 84 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش خانه 84 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

270,000,000 تومان

فروش آپارتمان بهترین دید شهری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان بهترین دید شهری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

555,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۵متری دانشگاه تک واحدی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۵متری دانشگاه تک واحدی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

263,000,000 تومان