لیست ملک های یافت شده ( 76 مورد یافت شد )


فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

750,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,290,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

300,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

322,000,000 تومان

فروش اپارتمان در  خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

290,000,000 تومان

فروش اپارتمان خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

320,000,000 تومان

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

430,000,000 تومان

فروش آپارتمان در بلوار پرستار خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

420,000,000 تومان

فروش اپارتمان درمدنی شرقی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان درمدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

940,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

380,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

370,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

370,000,000 تومان

آپارتمان ۸۵ متر خیابان دانشگاه خرید و فروش

آپارتمان ۸۵ متر خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ساعت پیش

380,000,000 تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری دانشگاه خرید و فروش

آپارتمان ۱۵۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 ساعت پیش

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

7 ساعت پیش

310,000,000 تومان

فروش اپارتمان در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

450,000,000 تومان