لیست ملک های یافت شده ( 195 مورد یافت شد )


فروش یک باب مغازه در شهرک دانش خرید و فروش

فروش یک باب مغازه در شهرک دانش

قزوین - شهرک دانش

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه در خیام خرید و فروش

فروش مغازه در خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش یک واحد تجاری در خیابان طالقانی خرید و فروش

فروش یک واحد تجاری در خیابان طالقانی

قزوین - طالقانی

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه در سبزه میدان خرید و فروش

فروش مغازه در سبزه میدان

قزوین - سبزه میدان

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش گاراژ در خیابان دو راه همدان خرید و فروش

فروش گاراژ در خیابان دو راه همدان

قزوین - دوراه همدان

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه و واحد مسکونی در نادری شمالی خرید و فروش

فروش مغازه و واحد مسکونی در نادری شمالی

قزوین - نادری

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش یک باب مغازه در بازار خرید و فروش

فروش یک باب مغازه در بازار

قزوین - امام خمینی (ره)

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

901,000,000 تومان

فروش مغازه در پاساژ نور خیابان فلسطین خرید و فروش

فروش مغازه در پاساژ نور خیابان فلسطین

قزوین - فلسطین

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

مغازه فروشی در خیابان نوروزیان خرید و فروش

مغازه فروشی در خیابان نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

838,500,000 تومان

فروش دکه در مینودر خرید و فروش

فروش دکه در مینودر

قزوین

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه در خیابان راه آهن خرید و فروش

فروش مغازه در خیابان راه آهن

قزوین - راه آهن

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

10,000,000 تومان

مغازه در بلوار ابوترابی خرید و فروش

مغازه در بلوار ابوترابی

قزوین - ولیعصر

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

توافقی

فروش مغازه در بازارچه سپه خرید و فروش

فروش مغازه در بازارچه سپه

قزوین - سپه

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

200,000,000 تومان

فروش مغازه در بازارچه لاله نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه در بازارچه لاله نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

144,000,000 تومان

20متر ملک تجاری در مجتمع مهر و ماه قزوین خرید و فروش

20متر ملک تجاری در مجتمع مهر و ماه قزوین

قزوین - بوعلی

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

380,000,000 تومان

فروش مغازه در پاساژ داریوش قزوین خرید و فروش

فروش مغازه در پاساژ داریوش قزوین

قزوین - فلسطین

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

1,322,000,000 تومان

فروش مغازه در نظام وفا خرید و فروش

فروش مغازه در نظام وفا

قزوین - بوعلی

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

210,000,000 تومان

فروش یک باب مغازه در مولوی خرید و فروش

فروش یک باب مغازه در مولوی

قزوین - کوروش

مغازه ، غرفه

1 ماه پیش

162,000,000 تومان