لیست ملک های یافت شده ( 301 مورد یافت شد )


فروش مغازه 16 متری  دو بر پاساژ ابادگران خرید و فروش

فروش مغازه 16 متری دو بر پاساژ ابادگران

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه 16 متری واقع در تهران قدیم خرید و فروش

فروش مغازه 16 متری واقع در تهران قدیم

قزوین - تهران قدیم

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

120,000,000 تومان

فروش مغازه با متراژ ۱۴ متری در سلامگاه خرید و فروش

فروش مغازه با متراژ ۱۴ متری در سلامگاه

قزوین - سپه

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

210,000,000 تومان

فروش مغاز مینودر بالاتر از فلکه دهخدا 25 متر خرید و فروش

فروش مغاز مینودر بالاتر از فلکه دهخدا 25 متر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

300,000,000 تومان

فروش مغازه نانوایی سنگکی 65 متری در  زعفرانیه خرید و فروش

فروش مغازه نانوایی سنگکی 65 متری در زعفرانیه

قزوین - نادری

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش مغازه 17 متری واقع در خیابان شهید انصاری خرید و فروش

فروش مغازه 17 متری واقع در خیابان شهید انصاری

قزوین - کوروش

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه نوساز 60 متری در بازار خرید و فروش

فروش مغازه نوساز 60 متری در بازار

قزوین - امام خمینی (ره)

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه 150 متری واقع در بازار(رستوران خان بابا) خرید و فروش

فروش مغازه 150 متری واقع در بازار(رستوران خان بابا)

قزوین - مولوی

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

950,000,000 تومان

یک باب مغازه 250 متری واقع در بازار خرید و فروش

یک باب مغازه 250 متری واقع در بازار

قزوین - امام خمینی (ره)

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه تجاری 235 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه تجاری 235 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه 46 متری بحر خیابان دوراه همدان خرید و فروش

فروش مغازه 46 متری بحر خیابان دوراه همدان

قزوین - دوراه همدان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

550,000,000 تومان

فروش یکباب مغازه نوساز 100 متری در بوعلی خرید و فروش

فروش یکباب مغازه نوساز 100 متری در بوعلی

قزوین - بوعلی

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

1,300,000,000 تومان

فروش مغازه 15 متری واقع در بازار قزوین خرید و فروش

فروش مغازه 15 متری واقع در بازار قزوین

قزوین - امام خمینی (ره)

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش زیر زمین تجاری  200 متری واقع در جانبازان خرید و فروش

فروش زیر زمین تجاری 200 متری واقع در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش یکباب مغازه 18/5 متر جانبازان خرید و فروش

فروش یکباب مغازه 18/5 متر جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

500,000,000 تومان

فروش یک دهنه مغازه حدودا 28 متری دارای آب.برق.گاز.تلفن خرید و فروش

فروش یک دهنه مغازه حدودا 28 متری دارای آب.برق.گاز.تلفن

قزوین - بلوار

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

تجاری بهترین نقطه تهرانقدیم 27 متر(بر خیابان) خرید و فروش

تجاری بهترین نقطه تهرانقدیم 27 متر(بر خیابان)

قزوین - تهران قدیم

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی

فروش مغازه تجاری 70 متری در سلامگاه خرید و فروش

فروش مغازه تجاری 70 متری در سلامگاه

قزوین - سپه

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

توافقی