816 واحد مسکونی در 6 بلوک و 17 طبقه مجتمع کسری

قزوین، ملاصدرای شمالی

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره آپارتمان 85 متری در برج های کسری

رهن و اجاره

 • رهن 50,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 3,000,000 تومان

21 ساعت پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • توافقی

1 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش اپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,330,000,000 تومان

1 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان ۸۵متری در برج های کسری

خرید و فروش

 • 1,150,000,000 تومان

2 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,550,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج های کسری

خرید و فروش

 • 1,250,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,630,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش اپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,430,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,900,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج های کسری

خرید و فروش

 • 1,650,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در کسری

خرید و فروش

 • 1,800,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره اپارتمان 83متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 10,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 3,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش اپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • توافقی

1 ماه پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش اپارتمان 80متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,300,000,000 تومان

1 ماه پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج های کسری

خرید و فروش

 • 1,450,000,000 تومان

1 ماه پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,650,000,000 تومان

1 ماه پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,400,000,000 تومان

1 ماه پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره اپارتمان 85متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 50,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 3,500,000 تومان

1 ماه پیش

ارتباط با دفتر فروش برج‌های کسری

تماس با ما

028-33658087

آدرس ما

قزوین، بلوار نخبگان، برج تامین اجتماعی
واحد تجاری طبقه همکف کسری 4 (وین‌وین)