816 واحد مسکونی در 6 بلوک و 17 طبقه مجتمع کسری

قزوین، ملاصدرای شمالی

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد 80متری در برج کسری تامین اجتماعی

رهن و اجاره

 • رهن 150,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 1,000,000 تومان

4 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش واحد 86متری در برج کسری

خرید و فروش

 • توافقی

4 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد ۸۰متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 150,000,000 تومان

4 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد 80متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 50,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 2,000,000 تومان

5 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد 85متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 100,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 1,200,000 تومان

5 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد 85متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 60,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 1,600,000 تومان

6 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره آپارتمان 85 متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 50,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 1,750,000 تومان

6 روز پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 80متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,250,000,000 تومان

2 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره آپارتمان 85 متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 28,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 3,200,000 تومان

2 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره آپارتمان 85 متری در برج کسری

رهن و اجاره

 • رهن 60,000,000 تومان
 • /
 • اجاره 1,500,000 تومان

2 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,080,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,150,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,020,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,200,000,000 تومان

3 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

اجاره واحد ۸۵ متری در برجهای کسری

رهن و اجاره

 • رهن 150,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • توافقی

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش آپارتمان 85 متری در برج کسری

خرید و فروش

 • 1,120,000,000 تومان

4 هفته پیش

 • آِسانسور
 • پارکینگ مسقف
 • شوتینگ زباله
 • ایرکاندیشن مرکزی
 • دیش مرکزی

فروش واحد85متری در برج های کسری

خرید و فروش

 • 1,100,000,000 تومان

4 هفته پیش

ارتباط با دفتر فروش برج‌های کسری

تماس با ما

028-33658087

آدرس ما

قزوین، بلوار نخبگان، برج تامین اجتماعی
واحد تجاری طبقه همکف کسری 4 (وین‌وین)