جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 92 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 92 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

720,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 83 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

576,000,000 تومان

فروش واحد ۱۵۰ متر  دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۵۰ متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,575,000,000 تومان

فروش آپارتمان 114 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 114 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

860,000,000 تومان

فروش زمین دو بر تجاری ۲۶ متر در پونک خرید و فروش

فروش زمین دو بر تجاری ۲۶ متر در پونک

قزوین - پونک

مغازه ، غرفه

2 روز پیش

400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 روز پیش

680,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 60 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 روز پیش

420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 96 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان 116 متری نوساز در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 116 متری نوساز در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,392,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93متری در ملاصدرای اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان 93متری در ملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 روز پیش

870,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری بازسازی شده در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری بازسازی شده در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

620,000,000 تومان

فروش آپارتمان 65 متری در شهرک شهید رجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان 65 متری در شهرک شهید رجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

3 روز پیش

500,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۲۰۰متری ملا صدرا غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۲۰۰متری ملا صدرا غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

3 روز پیش

1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83 متری در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 83 متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

830,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 95متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

690,000,000 تومان

فروش مغازه 48متری پادگان خرید و فروش

فروش مغازه 48متری پادگان

قزوین - پادگان

مغازه ، غرفه

3 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش واحد72متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد72متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 124متری ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 124متری ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

3 روز پیش

1,490,000,000 تومان