جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 83متری در  بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 128متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

728,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 روز پیش

1,900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 98متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 98متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

686,000,000 تومان

فروش آپارتمان 138متری در ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 138متری در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

3 روز پیش

1,186,000,000 تومان

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

1,160,000,000 تومان

فروش آپارتمان 61متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 61متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 روز پیش

480,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140 متری در ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 140 متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

4 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92متری بازسازی شده در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 92متری بازسازی شده در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 175 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 175 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 روز پیش

1,365,000,000 تومان

فروش آپارتمان 74متری در شهرک ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 74متری در شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

4 روز پیش

627,000,000 تومان

بلوار پرستار ۹۵ متر خرید و فروش

بلوار پرستار ۹۵ متر

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان  98 متری نوساز در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 98 متری نوساز در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 روز پیش

735,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 58 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 58 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 روز پیش

445,000,000 تومان

فروش آپارتمان دوبلکس 352متری لوکس در بلوار خرید و فروش

فروش آپارتمان دوبلکس 352متری لوکس در بلوار

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 روز پیش

6,500,000,000 تومان