جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۱۱۰ متری در خیابان فلسطین خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۱۰ متری در خیابان فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 روز پیش

817,000,000 تومان

فروش اپارتمان 64 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 64 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

295,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه دوم در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه دوم در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

570,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۲ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۲ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

280,000,000 تومان

فروش اپارتمان ٩٧ متری  در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ٩٧ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

250,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

340,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه سوم در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه سوم در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

4 روز پیش

275,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۲۷ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۲۷ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

550,000,000 تومان

فروش اپارتمان جنوبی نوساز در  ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان جنوبی نوساز در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

4 روز پیش

825,000,000 تومان

آپارتمان 115 متر ی در طبقه دهم برج‌های بهارستان خرید و فروش

آپارتمان 115 متر ی در طبقه دهم برج‌های بهارستان

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

4 روز پیش

380,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری ۶۳ متری  در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری ۶۳ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 روز پیش

378,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

462,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

350,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۵ متری وام دار در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۵ متری وام دار در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

320,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۶۸ متری در   نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۶۸ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

312,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۰متری ولی عصر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۰متری ولی عصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

4 روز پیش

300,000,000 تومان

فروش آپارتمان در پونک ۷۶ متری خرید و فروش

فروش آپارتمان در پونک ۷۶ متری

قزوین - پونک

اپارتمان

5 روز پیش

360,000,000 تومان

فروش آپارتمان 101 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 101 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

5 روز پیش

265,000,000 تومان