جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۶۳ متری در بوعلی غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۶۳ متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

2 ماه پیش

273,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83 متری بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 83 متری بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

435,000,000 تومان

فروش اپارتمان شخصی حافظیه خرید و فروش

فروش اپارتمان شخصی حافظیه

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

265,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۰ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

315,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128متری در ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 128متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 ماه پیش

1,152,000,000 تومان

فروش آپارتمان 98 متری در نوروزیان حکمت زوج خرید و فروش

فروش آپارتمان 98 متری در نوروزیان حکمت زوج

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

650,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۲۸متری در  ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۲۸متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 ماه پیش

1,420,000,000 تومان

فروش اپارتمان  ۱۷۳متری در  ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۷۳متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 ماه پیش

1,940,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول در برج های بهارستان خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه اول در برج های بهارستان

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

440,000,000 تومان

فروش آپارتمان 240 متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 240 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

2,040,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۸ متری در برج های میلاد ۲ خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۸ متری در برج های میلاد ۲

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

270,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ۶۳ متری در خیابان بوعلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۶۳ متری در خیابان بوعلی

قزوین - نادری

اپارتمان

2 ماه پیش

273,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۸ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۹۸ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

485,000,000 تومان

فروش اپارتمان  93متری در بلوارشمالی خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان 93متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۰ متری  در غیاث آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۰ متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

450,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ۷۸ متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 ماه پیش

546,000,000 تومان

فروش یک دستگاه اپارتمان نوساز 75 متری در مینودر خرید و فروش

فروش یک دستگاه اپارتمان نوساز 75 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

470,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز عارف خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان نوساز عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

2 ماه پیش

1,026,000,000 تومان