جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 85متری در برج های کسری خرید و فروش

فروش آپارتمان 85متری در برج های کسری

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

3 هفته پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 95متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

740,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در بلوار وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در بلوار وسط

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 هفته پیش

3,700,000,000 تومان

فروش اپارتمان 102متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 102متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

2,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 80متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 140متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

2,100,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 135 متری در بلوارشمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 135 متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 220,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۵ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۵ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

1,020,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری خرید و فروش

فروش آپارتمان 85متری در برج کسری

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

3 هفته پیش

1,630,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان 110متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

2,310,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۶۵متری در بلوارحکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۶۵متری در بلوارحکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

930,000,000 تومان

فروش آپارتمان 108 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 108 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

2,052,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری ۱۲۵ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری ۱۲۵ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

3,750,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۵ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۵ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۴ متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۴ متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 هفته پیش

2,170,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری در فردوسی خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در فردوسی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

3 هفته پیش

2,565,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در پونک مدیران خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در پونک مدیران

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 131متری بهر بلوار مدنی خرید و فروش

فروش آپارتمان 131متری بهر بلوار مدنی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

3,550,000,000 تومان