جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 110متری در نخبگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 110متری در نخبگان

قزوین - پونک

اپارتمان

4 هفته پیش

1,485,000,000 تومان

آپارتمان 128 متری در شهرک عارف خرید و فروش

آپارتمان 128 متری در شهرک عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

4 هفته پیش

1,399,000,000 تومان

فروش آپارتمان 64 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 64 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

700,000,000 تومان

فروش اپارتمان 83 متری بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 83 متری بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

850,000,000 تومان

فروش واحد 65متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 65متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

715,000,000 تومان

فروش مغازه ۱۲۳متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه ۱۲۳متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

4 هفته پیش

7,000,000,000 تومان

فروش واحد 119متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد 119متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

4 هفته پیش

1,900,000,000 تومان

فروش واحد 58متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش واحد 58متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 هفته پیش

710,000,000 تومان

فروش آپارتمان 124 متری جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 124 متری جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 هفته پیش

1,705,000,000 تومان

اجاره آپارتمان نوساز 135متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان نوساز 135متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 275,000,000 تومان

فروش واحد 178متری در ولایت خرید و فروش

فروش واحد 178متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

4 هفته پیش

3,382,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ۱۱۲ متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ۱۱۲ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

4 هفته پیش

1,860,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 60متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

710,000,000 تومان

فروش واحد 125متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 125متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش واحد 93متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 93متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

1,300,000,000 تومان

فروش واحد 73متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 73متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش واحد ۵۰متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد ۵۰متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 هفته پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 هفته پیش

2,450,000,000 تومان