جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۱۵۰ متری در ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۵۰ متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 ماه پیش

1,050,000,000 تومان

فروش اپارتمان 133متری در  ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 133متری در ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 ماه پیش

924,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۶ متری در ملک آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۶ متری در ملک آباد

قزوین - ملک آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

410,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۰۳ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۰۳ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۰۳ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۰۳ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

500,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ۱۱۸ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۸ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

565,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۷ متری در  نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۷ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

390,000,000 تومان

فروش آپارتمان۱۰۰متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان۱۰۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

660,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۲۵ متری در  دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۲۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

900,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

275,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

380,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140 متری نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 140 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 175متر شخصی ساز جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 175متر شخصی ساز جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 ماه پیش

980,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری ۷۷متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری ۷۷متری در مینودر

قزوین - مینودر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

308,000,000 تومان

فروش مغازه 30 متری در شهید بابایی خرید و فروش

فروش مغازه 30 متری در شهید بابایی

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان  ١٠٨متری در  خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ١٠٨متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

470,000,000 تومان

فروش اپارتمان در غیاث اباد خرید و فروش

فروش اپارتمان در غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

250,000,000 تومان