جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

2,254,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۲ متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۲ متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

2,257,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۴ متری در نادری خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۴ متری در نادری

قزوین - نادری

اپارتمان

1 هفته پیش

630,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115متری در فردوسی خرید و فروش

فروش آپارتمان 115متری در فردوسی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

1 هفته پیش

2,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸ متری در بلوار مدرس خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در بلوار مدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 76 متری در بوعلی غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 76 متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

1 هفته پیش

760,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری ۷۵ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری ۷۵ متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 73 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 73 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش مغازه 18متری در برج تجاری خلیج فارس خرید و فروش

فروش مغازه 18متری در برج تجاری خلیج فارس

قزوین - طالقانی

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

750,000,000 تومان

فروش اپارتمان 102متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 102متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,377,000,000 تومان

فروش اپارتمان 70متری در بوعلی غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 70متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

1 هفته پیش

623,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری در مصیب مرادی خرید و فروش

فروش آپارتمان 60 متری در مصیب مرادی

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان 83 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش اپارتمان 83 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش مغازه 33متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 33متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

3,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 126 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 126 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,890,000,000 تومان

فروش آپارتمان 77متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 77متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

840,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۶۳ متری بر بلوار امیر کبیر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۶۳ متری بر بلوار امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

3,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 155متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 155متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

1,900,000,000 تومان