جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش واحد 93متری بلوار شمالی خرید و فروش

فروش واحد 93متری بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

1,535,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

1,500,000,000 تومان

فروش واحد ۱۱۲ متری پونک خرید و فروش

فروش واحد ۱۱۲ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

1,512,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

3 روز پیش

3,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 158متری بلوارحکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 158متری بلوارحکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

1,720,000,000 تومان

فروش سه طبقه یکجا در ملاصدرای غربی خرید و فروش

فروش سه طبقه یکجا در ملاصدرای غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

3 روز پیش

6,800,000,000 تومان

فروش واحد 129 متری فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد 129 متری فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 روز پیش

1,450,000,000 تومان

فروش واحد 68متری پونک خرید و فروش

فروش واحد 68متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

760,000,000 تومان

فروش 5واحد یکجا در مینودر خرید و فروش

فروش 5واحد یکجا در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

3,150,000,000 تومان

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 350,000,000 تومان

اپارتمان ولیعصر بلوار خرمشهر خرید و فروش

اپارتمان ولیعصر بلوار خرمشهر

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

590,000,000 تومان

فروش مغازه 31 متری واقع در خیابان طالقانی خرید و فروش

فروش مغازه 31 متری واقع در خیابان طالقانی

قزوین - طالقانی

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

775,000,000 تومان

فروش آپارتمان با موقعیت اداری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان با موقعیت اداری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۸ متری ملک اباد خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۸ متری ملک اباد

قزوین - ملک آباد

اپارتمان

4 روز پیش

1,250,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۵۳ متر پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۵۳ متر پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 روز پیش

رهن 300,000,000 تومان

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

4 روز پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۵۶متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۵۶متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

620,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۱۶۰متری در توحید رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۱۶۰متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

رهن 260,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 1,700,000 تومان