جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش واحد 127 متری بلوار سعادت خرید و فروش

فروش واحد 127 متری بلوار سعادت

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 روز پیش

1,270,000,000 تومان

فروش آپارتمان۱۴۱متری بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان۱۴۱متری بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,620,000,000 تومان

فروش واحد ۹۴متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۹۴متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

870,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

910,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۲ متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۲ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 روز پیش

1,120,000,000 تومان

فروش واحد 70 متری بلوار حکیم خرید و فروش

فروش واحد 70 متری بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

623,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵ متری مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

4 روز پیش

560,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۰متری نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

720,000,000 تومان

فروش آپارتمان 127 متری بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 127 متری بلوار حکیم

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 روز پیش

1,016,000,000 تومان

فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش مغازه ۴۴متری مینودر خرید و فروش

فروش مغازه ۴۴متری مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

4 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۰متری شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۰متری شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 روز پیش

570,000,000 تومان

فروش آپارتمان 105 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان 125متری در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش اپارتمان 125متری در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

4 روز پیش

930,000,000 تومان

فروش آپارتمان 59 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 59 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 روز پیش

525,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 روز پیش

2,200,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

895,000,000 تومان

فروش اپارتمان 150 متری شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش اپارتمان 150 متری شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 روز پیش

1,200,000,000 تومان