جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 98متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 روز پیش

2,156,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 93متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

1,227,600,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 روز پیش

3,740,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

2 روز پیش

966,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 96متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

915,000,000 تومان

فروش آپارتمان180متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان180متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 روز پیش

3,420,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 110متری در توحید خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 110متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 روز پیش

1,980,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 120متری در پادگان خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 120متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 روز پیش

2,280,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۲۲۴متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۲۲۴متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

5,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۳ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۳ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

949,000,000 تومان

فروش واحد ۷۸ متری در برج فرهنگیان الهیه خرید و فروش

فروش واحد ۷۸ متری در برج فرهنگیان الهیه

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 روز پیش

1,053,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 41متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 41متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 روز پیش

850,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 60متری در بوعلی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 60متری در بوعلی

قزوین - بوعلی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 روز پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۸ متری در فرهنگیان مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۸ متری در فرهنگیان مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

900,000,000 تومان

معاوضه مغازه 48متری در نوروزیان خرید و فروش

معاوضه مغازه 48متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

3 روز پیش

3,800,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۶۲متری در بوعلی غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان ۶۲متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

3 روز پیش

650,000,000 تومان

فروش اپارتمان 145متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 145متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

3,300,000,000 تومان

فروش اپارتمان 107 متری در مالکانه مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان 107 متری در مالکانه مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

1,230,000,000 تومان