جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان 71 متری در نادری خرید و فروش

فروش اپارتمان 71 متری در نادری

قزوین - نادری

اپارتمان

1 ماه پیش

305,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۴۰متری شهرک عارف خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۴۰متری شهرک عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

1 ماه پیش

770,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ۱۸۳متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ۱۸۳متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

1,820,000,000 تومان

فروش آپارتمان 152متری در بلوار مدرس خرید و فروش

فروش آپارتمان 152متری در بلوار مدرس

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 ماه پیش

2,021,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری لوکس در سه راه خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری لوکس در سه راه خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 ماه پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 ماه پیش

700,000,000 تومان

فروش اپارتمان نوساز ۱۴۷متری در فردوس شمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان نوساز ۱۴۷متری در فردوس شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

1 ماه پیش

1,975,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 72متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

570,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83متری در  بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 83متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 ماه پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 128متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 ماه پیش

1,536,000,000 تومان

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 104متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

728,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 ماه پیش

1,900,000,000 تومان

فروش واحد 85 متر نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 85 متر نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 ماه پیش

565,000,000 تومان

فروش واحد 102 متری فرهنگیان خرید و فروش

فروش واحد 102 متری فرهنگیان

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 ماه پیش

280,000,000 تومان

فروش واحد 57 متری ملک آباد خرید و فروش

فروش واحد 57 متری ملک آباد

قزوین - ملک آباد

اپارتمان

1 ماه پیش

220,000,000 تومان

فروش آپارتمان 138متری در ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 138متری در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

1 ماه پیش

1,186,000,000 تومان

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان91 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 ماه پیش

1,160,000,000 تومان