جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان در مینودر (فرنخ) خرید و فروش

فروش آپارتمان در مینودر (فرنخ)

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

215,000,000 تومان

فروش آپارتمان در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

720,000,000 تومان

فروش اپارتمان در پونک خرید و فروش

فروش اپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

460,000,000 تومان

فروش آپارتمان در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

390,000,000 تومان

فروش مغازه در مینودر خرید و فروش

فروش مغازه در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

510,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول  در نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان طبقه اول در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان

فروش اپارتمان درپونک خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان درپونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

465,000,000 تومان

فروش آپارتمان  در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

340,000,000 تومان

فروش اپارتمان در پونک خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان در باغ دبیر خرید و فروش

فروش اپارتمان در باغ دبیر

قزوین - باغ دبیر

اپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان

فروش اپارتمان در باغ دبیر خرید و فروش

فروش اپارتمان در باغ دبیر

قزوین - باغ دبیر

اپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان

فروش آپارتمان در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان

فروش  اپارتمان در برج  های کسری خرید و فروش

فروش اپارتمان در برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

450,000,000 تومان

فروش ملک تجاری مسکونی در خیابان بوعلی شرقی خرید و فروش

فروش ملک تجاری مسکونی در خیابان بوعلی شرقی

قزوین - بوعلی

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

2,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان در غیاث اباد خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان در غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

405,000,000 تومان

فروش آپارتمان در غیاث آباد ( مجتمع میلاد) خرید و فروش

فروش آپارتمان در غیاث آباد ( مجتمع میلاد)

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

240,000,000 تومان

فروش اپارتمان در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

430,000,000 تومان