جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان ۹۱متری در برج فرهنگیان شهرک ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۱متری در برج فرهنگیان شهرک ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 ماه پیش

1,320,000,000 تومان

فروش آپارتمان 94متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 94متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 83متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,160,000,000 تومان

فروش اپارتمان نوساز 77 متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش اپارتمان نوساز 77 متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

2 ماه پیش

1,019,000,000 تومان

فروش واحد اداری 63 متری در بلوار شهید بهشتی خرید و فروش

فروش واحد اداری 63 متری در بلوار شهید بهشتی

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 58 متری در نادری جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 58 متری در نادری جنوبی

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

870,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۳ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۳ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,150,000,000 تومان

فروش اپارتمان 166متری در ملاصدراغربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 166متری در ملاصدراغربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 ماه پیش

2,700,000,000 تومان

فروش واحد 163متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد 163متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

2,280,000,000 تومان

فروش واحد ۱۲۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۲۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,525,000,000 تومان

فروش اپارتمان 119متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 119متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,942,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در مدیران خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری در مدیران

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

1,540,000,000 تومان

فروش اپارتمان 80متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 80متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

920,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰متری در غیاث آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

2,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان65متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان65متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان 100متری در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش اپارتمان 100متری در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

3,000,000,000 تومان

فروش مغازه 34متری در پیروزی خرید و فروش

فروش مغازه 34متری در پیروزی

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

3,325,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125 متری در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 125 متری در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

2 ماه پیش

1,400,000,000 تومان