جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 63 متری بوعلی وام دار خرید و فروش

فروش آپارتمان 63 متری بوعلی وام دار

قزوین - بوعلی

اپارتمان

5 روز پیش

250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 83 متری در   غیاث آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان 83 متری در غیاث آباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

5 روز پیش

456,500,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۴ متری در توحید خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۴ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

460,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه دوم در نادری خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه دوم در نادری

قزوین - نادری

اپارتمان

5 روز پیش

357,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۲۰ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۲۰ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

5 روز پیش

545,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۴ متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۴ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۸ متری در وحدت خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۸ متری در وحدت

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

857,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

5 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۷۰ متری در  خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

434,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه ۱۵ در برج های کسری خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه ۱۵ در برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

5 روز پیش

620,000,000 تومان

فروش آپارتمان 76متری  در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 76متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

410,000,000 تومان

فروش آپارتمان 62 متری واقع در دانشگاه حکمت خرید و فروش

فروش آپارتمان 62 متری واقع در دانشگاه حکمت

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

330,000,000 تومان

فروش آپارتمان طبقه سوم 76 متری مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان طبقه سوم 76 متری مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

5 روز پیش

395,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۵۰ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۵۰ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

5 روز پیش

230,000,000 تومان

فروش اپارتمان  ۷۰متری  در  خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۰متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

413,000,000 تومان

فروش آپارتمان 143متری در خیابان پونک قزوین خرید و فروش

فروش آپارتمان 143متری در خیابان پونک قزوین

قزوین - بلوار

اپارتمان

6 روز پیش

780,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۴۴ متری در  توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۴۴ متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

6 روز پیش

795,000,000 تومان