جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۱۱۷ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۱۷ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

1,380,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۰متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 87متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 51متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 51متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

675,000,000 تومان

فروش اپارتمان 88متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 88متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 96متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

920,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

2,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۸ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۸ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

980,000,000 تومان

فروش اپارتمان 75 متری  در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 75 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

862,500,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

3,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 95متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

1,567,500,000 تومان

فروش آپارتمان 74 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 74 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,050,000,000 تومان

فروش مغازه ۱۱ متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه ۱۱ متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

290,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 80متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

960,000,000 تومان

فروش واحد 64 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش واحد 64 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

765,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,900,000,000 تومان

فروش زمین تجاری 60 متری در پونک خرید و فروش

فروش زمین تجاری 60 متری در پونک

قزوین - پونک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,650,000,000 تومان