جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۷۸متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۷۸متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۰متری در خیابان عارف خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۰متری در خیابان عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

2 ماه پیش

1,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 152 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 152 متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

2,432,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 102 متری در نوروزیان رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 102 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 102 متری در شهرک شهید رجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان 102 متری در شهرک شهید رجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

2 ماه پیش

1,428,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180 متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در بلوار پرستار

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

3,400,000,000 تومان

فروش اپارتمان 67متری در پادگان خرید و فروش

فروش اپارتمان 67متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 ماه پیش

976,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 88متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 ماه پیش

1,030,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری در مفتح خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری در مفتح

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

2 ماه پیش

2,380,000,000 تومان

فروش آپارتمان 203 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 203 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

4,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 156 متری در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش آپارتمان 156 متری در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

2 ماه پیش

2,574,000,000 تومان

فروش آپارتمان 163متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 163متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

2,370,000,000 تومان

فروش آپارتمان 114متری در فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 114متری در فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

2 ماه پیش

2,550,000,000 تومان

فروش مغازه 25متری در پونک خرید و فروش

فروش مغازه 25متری در پونک

قزوین - پونک

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

1,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 85متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در نادری خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در نادری

قزوین - نادری

اپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان

فروش مغازه 35متری در مجتمع تجاری نیایش خرید و فروش

فروش مغازه 35متری در مجتمع تجاری نیایش

قزوین - ولیعصر

مغازه ، غرفه

2 ماه پیش

1,750,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 190 متری در بلوار شمالی خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 190 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

4,370,000,000 تومان