جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 140متری در مدیران پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 140متری در مدیران پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

7 روز پیش

980,000,000 تومان

فروش آپارتمان 68متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 68متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

7 روز پیش

420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 86 متری در فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 86 متری در فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

1 هفته پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 128متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 128متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش مغازه 23متری در توحید خرید و فروش

فروش مغازه 23متری در توحید

قزوین - توحید

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125متری در بلوار شمالى خرید و فروش

فروش آپارتمان 125متری در بلوار شمالى

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 102متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 102متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

612,000,000 تومان

فروش آپارتمان 190 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 190 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

1,520,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در بوعلی غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در بوعلی غربی

قزوین - بوعلی

اپارتمان

1 هفته پیش

390,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

599,000,000 تومان

فروش آپارتمان 54متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 54متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

1 هفته پیش

330,000,000 تومان

فروش آپارتمان 98 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 98 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

456,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 80متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان 71متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 71متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری در برج فرهنگیان ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در برج فرهنگیان ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

1 هفته پیش

630,000,000 تومان

فروش آپارتمان 112 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 112 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

730,000,000 تومان

فروش مغازه 21متری در آبادگران خرید و فروش

فروش مغازه 21متری در آبادگران

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

336,000,000 تومان

فروش آپارتمان 132متری نوساز در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 132متری نوساز در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

970,000,000 تومان