جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش واحد ۷۵ متری توحید خرید و فروش

فروش واحد ۷۵ متری توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

5 روز پیش

562,500,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۴ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۴ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

480,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری خیابان شهرداری خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری خیابان شهرداری

قزوین - خیام

اپارتمان

5 روز پیش

2,025,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۶ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۶ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

5 روز پیش

602,000,000 تومان

فروش آپارتمان 146 متری بربلوار مطهری خرید و فروش

فروش آپارتمان 146 متری بربلوار مطهری

قزوین - بلوار

اپارتمان

5 روز پیش

1,170,000,000 تومان

فروش اپارتمان 83متری بلوار حکیم خرید و فروش

فروش اپارتمان 83متری بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

5 روز پیش

555,000,000 تومان

فروش آپارتمان ٧٢ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ٧٢ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

6 روز پیش

430,000,000 تومان

فروش اپارتمان 91 متری در فلسطین خرید و فروش

فروش اپارتمان 91 متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

اپارتمان

6 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 92 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 92 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

720,000,000 تومان

فروش آپارتمان 103متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 103متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

720,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری در خیام وسط

قزوین - خیام

اپارتمان

6 روز پیش

1,500,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 77 متری در نوروزیان خرید و فروش

پیش فروش آپارتمان 77 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

616,000,000 تومان

فروش آپارتمان 152 متری در دبیرسیاقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 152 متری در دبیرسیاقی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

6 روز پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

405,000,000 تومان

فروشواحد  65متری نوروزیان خرید و فروش

فروشواحد 65متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110 متری نوساز در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری نوساز در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

1,230,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 70 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

570,000,000 تومان

فروش اپارتمان 78 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 78 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

6 روز پیش

500,000,000 تومان