جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 60متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 60متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش مغازه 50متری دو بر در دانشگاه خرید و فروش

فروش مغازه 50متری دو بر در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

7,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

1 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش مغازه 23متری در مجتمع آبادگران خرید و فروش

فروش مغازه 23متری در مجتمع آبادگران

قزوین - فردوسی

مغازه ، غرفه

1 هفته پیش

488,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 90 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,170,000,000 تومان

فروش آپارتمان 148متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 148متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

2,960,000,000 تومان

فروش آپارتمان 126 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 126 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

1,887,000,000 تومان

فروش آپارتمان 65 متری در شهرک شهید رجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان 65 متری در شهرک شهید رجایی

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90متری واقع در زعفرانیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 90متری واقع در زعفرانیه

قزوین - نادری

اپارتمان

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 96 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

750,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 165متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 165متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 60متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

1 هفته پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان 120متری بحر امیرکبیر خرید و فروش

فروش آپارتمان 120متری بحر امیرکبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

2,800,000,000 تومان

فروش اپارتمان 46 متری در زعفرانیه خرید و فروش

فروش اپارتمان 46 متری در زعفرانیه

قزوین - نادری

اپارتمان

1 هفته پیش

590,000,000 تومان

فروش آپارتمان 102 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 102 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,650,000,000 تومان

فروش آپارتمان90 متری در زعفرانیه خرید و فروش

فروش آپارتمان90 متری در زعفرانیه

قزوین - نادری

اپارتمان

2 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 97 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 97 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

1,850,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 96 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 هفته پیش

750,000,000 تومان