جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 145 متری در بلوارسعادت خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری در بلوارسعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

2 ماه پیش

2,100,000,000 تومان

فروش واحد 75متری درفلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد 75متری درفلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 93متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 93متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

2 ماه پیش

900,000,000 تومان

فروش واحد 112 متری در برج فرهنگیان پونک خرید و فروش

فروش واحد 112 متری در برج فرهنگیان پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

840,000,000 تومان

فروش اپارتمان 102 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 102 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 86متری در مدیران پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 86متری در مدیران پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش آپارتمان 172 متری در داتشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 172 متری در داتشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

2,400,000,000 تومان

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

1,950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 117 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ماه پیش

1,370,000,000 تومان

فروش مغازه 28 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه 28 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

3 ماه پیش

620,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ٩٣ متری بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ٩٣ متری بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 ماه پیش

1,350,000,000 تومان

فروش واحد 64متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 64متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

560,000,000 تومان

فروش اپارتمان 156 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 156 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

4 ماه پیش

1,716,000,000 تومان

فروش آپارتمان۹۲ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان۹۲ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 ماه پیش

1,070,000,000 تومان

فروش آپارتمان 138 متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان 138 متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

5 ماه پیش

1,380,000,000 تومان

فروش اپارتمان 86متری مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان 86متری مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

5 ماه پیش

650,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری نوساز در بلوار سعادت خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری نوساز در بلوار سعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

5 ماه پیش

1,845,000,000 تومان

فروش آپارتمان 51متری اداری ساختمان دیپلمات خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 51متری اداری ساختمان دیپلمات

قزوین - توحید

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

6 ماه پیش

765,000,000 تومان