جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش امتیاز تعاونی مسکن نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز تعاونی مسکن نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان

فروش مغازه 28 متری در جانبازان خرید و فروش

فروش مغازه 28 متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

440,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125 متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 125 متری در خیام

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

1,750,000,000 تومان

فروش امتیاز برج نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان

فروش امتیاز برج های نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج های نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 112متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 112متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

880,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش مغازه 20 متری در مجتمع تجاری ستاره شهر خیام خرید و فروش

فروش مغازه 20 متری در مجتمع تجاری ستاره شهر خیام

قزوین - خیام

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

465,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117متری پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 117متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,020,000,000 تومان

فروش مغازه 46متری نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 46متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

فروش اپارتمان 166 متری ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش اپارتمان 166 متری ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

1,750,000,000 تومان

فروش اپارتمان 102 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 102 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

770,000,000 تومان

فروش امتیاز برج های نظام مهندسی ملاصدرا غربی خرید و فروش

فروش امتیاز برج های نظام مهندسی ملاصدرا غربی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

2 هفته پیش

477,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۶۳ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۶۳ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

2,360,000,000 تومان

فروش آپارتمان در ۴ واحدی خرید و فروش

فروش آپارتمان در ۴ واحدی

قزوین - توحید

اپارتمان

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

فروش مغازه 83 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 83 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

2 هفته پیش

1,950,000,000 تومان

فروش 3 طبقه یکجا در پون خرید و فروش

فروش 3 طبقه یکجا در پون

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

2,970,000,000 تومان

فروش اپارتمان۱۱۲متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان۱۱۲متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 هفته پیش

900,000,000 تومان