جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 93 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 93 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 75متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 75متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,160,000,000 تومان

فروش واحد 75متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 75متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

1,130,000,000 تومان

فروش آپارتمان 225 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 225 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

5,150,000,000 تومان

فروش واحد اداری ۸۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد اداری ۸۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در خیابان رسالت(فلسطین شرقی) خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در خیابان رسالت(فلسطین شرقی)

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

2,640,000,000 تومان

فروش واحد اداری 50متری فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد اداری 50متری فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 59 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 59 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

875,000,000 تومان

فروش واحد 100متری در پونک خرید و فروش

فروش واحد 100متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 87 متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

1,630,000,000 تومان

فروش آپارتمان 124 متری در خیام شمالی-فردوسی خرید و فروش

فروش آپارتمان 124 متری در خیام شمالی-فردوسی

قزوین - خیام

اپارتمان

2 هفته پیش

2,900,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان نوساز 155 متری در ولایت رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان نوساز 155 متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 350,000,000 تومان

فروش واحد اداری 72 متری در فردوسی خرید و فروش

فروش واحد اداری 72 متری در فردوسی

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش واحد اداری 74 متری فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش واحد اداری 74 متری فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 200متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 200متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

3,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 237 متری در وحدت خرید و فروش

فروش آپارتمان 237 متری در وحدت

قزوین - فلسطین

اپارتمان

2 هفته پیش

4,720,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117 متری دو کله در بلوارشمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 117 متری دو کله در بلوارشمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 هفته پیش

2,750,000,000 تومان