جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 62 متری در بلوار مدرس_خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان 62 متری در بلوار مدرس_خیام

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 87متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

915,000,000 تومان

فروش آپارتمان 68متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 68متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

2 ماه پیش

863,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۰متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

2 ماه پیش

3,282,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۳ متری در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

2 ماه پیش

1,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 235متری در پونک بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 235متری در پونک بلوار حکیم

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

3,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72متری در پونک مصیب مرادی خرید و فروش

فروش آپارتمان 72متری در پونک مصیب مرادی

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

1,370,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

4,140,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی 90متری در ملاصدرا شمالی خرید و فروش

فروش واحد مسکونی 90متری در ملاصدرا شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

2 ماه پیش

1,440,000,000 تومان

فروش واحد اداری 85متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش واحد اداری 85متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

2,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 202متری در ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 202متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 ماه پیش

4,240,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۳۶ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

3,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری در ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

2 ماه پیش

2,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 70متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 70متری در بلوار حکیم

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 161متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 161متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

2 ماه پیش

4,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

880,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 90متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

2 ماه پیش

800,000,000 تومان