جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 96متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 96متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان 88 متری در پادگان خرید و فروش

فروش اپارتمان 88 متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان 126 متری در ولی عصر خرید و فروش

فروش اپارتمان 126 متری در ولی عصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

1 هفته پیش

945,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۰ متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۰ متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

560,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دبیرسیاقی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دبیرسیاقی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

1 هفته پیش

540,000,000 تومان

فروش واحد ۷۸متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۷۸متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

540,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95 متری در نادری شمالی وفردوسی شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 95 متری در نادری شمالی وفردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 146متری در جانبازان خرید و فروش

فروش آپارتمان 146متری در جانبازان

قزوین - جانبازان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,120,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95 متری در عارف خرید و فروش

فروش آپارتمان 95 متری در عارف

قزوین - عارف

اپارتمان

1 هفته پیش

617,500,000 تومان

فروش آپارتمان 78 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 78 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

455,000,000 تومان

فروش آپارتمان 88 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 88 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

430,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 87متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

510,000,000 تومان

فروش آپارتمان 78متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 78متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

470,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115متری در ملاصدرای شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 115متری در ملاصدرای شمالی

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

2 هفته پیش

920,000,000 تومان

فروش آپارتمان 86متری در برج کسری خرید و فروش

فروش آپارتمان 86متری در برج کسری

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

2 هفته پیش

580,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در ملاصدرا اصلی خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری در ملاصدرا اصلی

قزوین - ملاصدرا

اپارتمان

2 هفته پیش

900,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۲۳ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

922,000,000 تومان

فروش آپارتمان 106 متری در مجتمع فرهنگیان ولایت خرید و فروش

فروش آپارتمان 106 متری در مجتمع فرهنگیان ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

2 هفته پیش

869,000,000 تومان