جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش اپارتمان ۱۱۰ متری در  توحید کلید نخورده خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان ۱۱۰ متری در توحید کلید نخورده

قزوین - توحید

اپارتمان

3 هفته پیش

930,000,000 تومان

فروش آپارتمان 57 متری  در نوروزیان خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 57 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

387,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۸۰متری  در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان ۱۸۰متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,548,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۵ متری پارکینگ دار دو بهر در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۵ متری پارکینگ دار دو بهر در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

690,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۵ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۵ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

520,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۷ متری در مینودر  قزوین خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۷ متری در مینودر قزوین

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

680,000,000 تومان

فروش اپارتمان 207متری در  فلسطین(وحدت) خرید و فروش
ویژه

فروش اپارتمان 207متری در فلسطین(وحدت)

قزوین - فلسطین

اپارتمان

3 هفته پیش

2,100,000,000 تومان

فروش اپارتمان طبقه اول ۷۵ متری در ملک اباد خرید و فروش

فروش اپارتمان طبقه اول ۷۵ متری در ملک اباد

قزوین - ملک آباد

اپارتمان

3 هفته پیش

315,000,000 تومان

فروش آپارتمان تک واحدى ۱۱۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان تک واحدى ۱۱۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

850,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۰۰ متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۰۰ متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

700,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ۱۲۵ متری در مالکانه مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ۱۲۵ متری در مالکانه مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

650,000,000 تومان

فروش آپارتمان 87 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 87 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

330,000,000 تومان

فروش ٣واحد اپارتمان ٦٥ متری در بلوار جنوبی خرید و فروش

فروش ٣واحد اپارتمان ٦٥ متری در بلوار جنوبی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 هفته پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100متری وام دار در شهرک مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 100متری وام دار در شهرک مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 هفته پیش

420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 97 متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان 97 متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

3 هفته پیش

590,000,000 تومان

فروش واحد 84 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش واحد 84 متری در شهرک مهدیه

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

500,000,000 تومان

فروش آپارتمان 145 متری تک واحدی طبقه دوم در ملاصدرا اصلی خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 145 متری تک واحدی طبقه دوم در ملاصدرا اصلی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,305,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135 متری دو کله در بلوار سعادت خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 135 متری دو کله در بلوار سعادت

قزوین - بلوار سعادت

اپارتمان

3 هفته پیش

1,350,000,000 تومان