جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش واحد اداری 98 متری در مجتمع سیب خیابان فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد اداری 98 متری در مجتمع سیب خیابان فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

2,254,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی تجاری 73متری بحر دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد مسکونی تجاری 73متری بحر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,310,000,000 تومان

فروش آپارتمان 175متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 175متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

2,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 50 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان 50 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 هفته پیش

535,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,725,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۹۴متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۹۴متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

3 هفته پیش

4,460,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150متری در بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان 150متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 هفته پیش

2,850,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72متری در مدنی غربی خرید و فروش

فروش آپارتمان 72متری در مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

860,000,000 تومان

فروش آپارتمان 71 متری در نورزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 71 متری در نورزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

923,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,950,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

2,580,000,000 تومان

فروش آپارتمان 65 متری در در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 65 متری در در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

820,000,000 تومان

فروش آپارتمان 63 متری در بلوار حکیم خرید و فروش

فروش آپارتمان 63 متری در بلوار حکیم

قزوین - بلوار

اپارتمان

3 هفته پیش

756,000,000 تومان

اجاره واحد 175متری در ولایت رهن و اجاره

اجاره واحد 175متری در ولایت

قزوین - ولایت

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 400,000,000 تومان

فروش اپارتمان 72 متری دوکله در پیروزی خرید و فروش

فروش اپارتمان 72 متری دوکله در پیروزی

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 هفته پیش

950,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۱۲متری بحر بلوار امیر کبیر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۲متری بحر بلوار امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

864,000,000 تومان

فروش آپارتمان 65 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 65 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 هفته پیش

750,000,000 تومان