جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 205متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 205متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

5,330,000,000 تومان

فروش مغازه ۳۸متری در بلوار وسط خرید و فروش

فروش مغازه ۳۸متری در بلوار وسط

قزوین - بلوار

مغازه ، غرفه

6 روز پیش

5,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 103 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 103 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

6 روز پیش

920,000,000 تومان

فروش اپارتمان 65متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان 65متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

6 روز پیش

645,000,000 تومان

فروش آپارتمان 195متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 195متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

6 روز پیش

4,700,000,000 تومان

فروش واحد 200متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد 200متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

6 روز پیش

3,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 108متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 108متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

6 روز پیش

2,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۶۸ متری در الهیه مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۶۸ متری در الهیه مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

6 روز پیش

750,000,000 تومان

فروش مغازه ۲۸ متری در مجتمع پارس مینودر خرید و فروش

فروش مغازه ۲۸ متری در مجتمع پارس مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

6 روز پیش

756,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۵۶ متری در حافظیه مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۵۶ متری در حافظیه مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 روز پیش

675,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 روز پیش

1,050,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 روز پیش

895,000,000 تومان

فروش آپارتمان 144متری در بلوار نخبگان خرید و فروش

فروش آپارتمان 144متری در بلوار نخبگان

قزوین - پونک

اپارتمان

7 روز پیش

2,800,000,000 تومان

فروش مغازه  ۴۰متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه ۴۰متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

7 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 85متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

7 روز پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 95متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

7 روز پیش

1,580,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 110متری در شهرک شهید رجایی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 110متری در شهرک شهید رجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

7 روز پیش

رهن 240,000,000 تومان

فروش مغازه 31/86متر بحر خیابان ابوریحان بیرونی خرید و فروش

فروش مغازه 31/86متر بحر خیابان ابوریحان بیرونی

قزوین - جانبازان

مغازه ، غرفه

7 روز پیش

1,115,000,000 تومان