جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش واحد 167متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 167متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

1,570,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85متری در چهار راه نادری خرید و فروش

فروش آپارتمان 85متری در چهار راه نادری

قزوین - نادری

اپارتمان

1 هفته پیش

475,000,000 تومان

فروش واحد  60متری دیپلمات خرید و فروش

فروش واحد 60متری دیپلمات

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

540,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

1,900,000,000 تومان

فروش واحد 78متری بلوار حکیم خرید و فروش

فروش واحد 78متری بلوار حکیم

قزوین - بلوار

اپارتمان

1 هفته پیش

560,000,000 تومان

فروش اپارتمان 77 متری نوروزیان خرید و فروش

فروش اپارتمان 77 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

525,000,000 تومان

فروش پادگان 70 متری پادگان خرید و فروش

فروش پادگان 70 متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

1 هفته پیش

540,000,000 تومان

فروش آپارتمان 180متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان 180متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

1 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

فروش واحد 70متری پونک خرید و فروش

فروش واحد 70متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

485,000,000 تومان

رهن کامل واحد 160متری شهید بابایی رهن و اجاره

رهن کامل واحد 160متری شهید بابایی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 260,000,000 تومان

فروش آپارتمان 96 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 96 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

748,000,000 تومان

فروش آپارتمان 245 متری نبش امیر کبییر خرید و فروش

فروش آپارتمان 245 متری نبش امیر کبییر

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

2,033,000,000 تومان

فروش اپارتمان 154متری در فردوسی خرید و فروش

فروش اپارتمان 154متری در فردوسی

قزوین - فردوسی

اپارتمان

1 هفته پیش

2,000,000,000 تومان

فروش اپارتمان 135 متری نوساز در ولیعصر خرید و فروش

فروش اپارتمان 135 متری نوساز در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

1 هفته پیش

1,080,000,000 تومان

فروش اپارتمان 144متری 3 بحر در ولیعصر خرید و فروش

فروش اپارتمان 144متری 3 بحر در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

1 هفته پیش

1,152,000,000 تومان

فروش اپارتمان 112 متری در ولیعصر خرید و فروش

فروش اپارتمان 112 متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

اپارتمان

1 هفته پیش

728,000,000 تومان

فروش اپارتمان 79 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 79 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 77 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان 77 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان