جدیدترین آگهی‌های برتر شهر قزوین


فروش آپارتمان 130 متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,040,000,000 تومان

فروش آپارتمان 120 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 120 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,284,000,000 تومان

فروش آپارتمان 121 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 121 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,120,000,000 تومان

فروش آپارتمان 131 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 131 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

11,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,280,000,000 تومان

فروش مغازه 31 متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش مغازه 31 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

715,000,000 تومان

فروش زمين سه بر تجاري 84 متری در مینودر خرید و فروش

فروش زمين سه بر تجاري 84 متری در مینودر

قزوین - مینودر

مغازه ، غرفه

3 هفته پیش

1,840,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 60 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری در مدیران پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 80 متری در مدیران پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

640,000,000 تومان

فروش آپارتمان 131 متری در پونک خرید و فروش

فروش آپارتمان 131 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,441,000,000 تومان

فروش واحد 137 متری در پونک خرید و فروش

فروش واحد 137 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

1,479,000,000 تومان

فروش آپارتمان 75 متری در مینودر خرید و فروش

فروش آپارتمان 75 متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

4 هفته پیش

510,000,000 تومان

فروش پارتمان ۱۲۳ متری در نادری شمالی خرید و فروش

فروش پارتمان ۱۲۳ متری در نادری شمالی

قزوین - نادری

اپارتمان

4 هفته پیش

1,070,000,000 تومان

فروش آپارتمان دوکله120 متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان دوکله120 متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

4 هفته پیش

760,000,000 تومان

فروش آپارتمان نوساز ٩٣ متری بلوار شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز ٩٣ متری بلوار شمالی

قزوین - بلوار

اپارتمان

4 هفته پیش

1,050,000,000 تومان

فروش امتیاز برج‌ دوقلو فرهنگیان در پونک خرید و فروش

فروش امتیاز برج‌ دوقلو فرهنگیان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

4 هفته پیش

435,000,000 تومان

فروش آپارتمان 145 متری در توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری در توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

4 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 64 متری در شهرک شهید رجایی خرید و فروش

فروش آپارتمان 64 متری در شهرک شهید رجایی

قزوین - شهرک شهیدرجایی

اپارتمان

4 هفته پیش

510,000,000 تومان