قزوین ملک

اگر ملکتان را ثبت نکنید از این خدمات محروم می شوید!

اگر ملکتان را ثبت نکنید از این خدمات محروم می شوید!

مالکان و مستاجران تا روز 19 خرداد فرصت دارند تا اطلاعات ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند . 

در صورت عدم ثبت ملک ، مشمول جریمه خواهند شد و از دریافت این خدمات محروم می شوند:

 • افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک
 • خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی یارانه ای و کمک معشیتی
 • تعویض پلاک خودرو
 • فروش انشعاب آب ، برق، تلفن و گاز طبیعی
 • ارسال اسناد و مدارک ، مانند : گواهینامه ، گذرنامه ، مدارک خودرو ، اخطاریه و ابلاغیه
 • ثبت نام مدارس در منطقه محل سکونت
 • استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن
 • واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات سال اول 
 • آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن مکلفند بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور ، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک و یا بهره برداری صادر می شود.
 • واحد های مسکونی واقع در شهرهای بالای صدهزار نفر جمعیت که توسط مالک یا بهره بردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد ، در حکم خانه خالی محسوب می شوند.
 • اشتراک گزاری در

مقاله قبلی

آموزش مشاور املاک ، چگونه مثل حرفه ای ها...

مقاله بعدی

آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین و مسکن خانواره...