فروش یک واحد آپارتمان نقلی در پونکامکاناتتماس با قزوین ملک


کد آگهی : 38390#

ساعت کاری کارشناسان‌ در روزهای غیر تعطیل :
شیفت صبح : ۹:۳۰ الی ۱۴
شیفت عصر : ۱۷ الی ۲۱

آیا می‌دانید تمامی مشاوره‌های کارشناسان قزوین ملک رایگان است و همچنین قزوین ملک دارای مجوز از اتحادیه برای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری می باشد و مبلغ کمیسیون ، طبق قانون اتحادیه از طرفین دریافت خواهد شد ؟