رهن کامل یک واحد اپارتمان در بلوار مدرسامکاناتتماس با قزوین ملک


کد آگهی : 39728#

ساعت کاری کارشناسان‌ در روزهای غیر تعطیل :
شیفت صبح : ۱۰ الی ۱۴
شیفت عصر : ۱۷ الی ۲۱

آیا می‌دانید تمامی مشاوره‌های کارشناسان قزوین ملک رایگان است و همچنین قزوین ملک دارای مجوز از اتحادیه برای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری می باشد و مبلغ کمیسیون ، طبق قانون اتحادیه از طرفین دریافت خواهد شد ؟