مغازه تجاری واقع در خیابان کوروش


تماس با قزوین ملک


کد آگهی : 44376#

ساعت کاری در روزهای غیر تعطیل :
۹ الی ۲۱
پنج شنبه ها :
۹ الی ۱۴

آیا می‌دانید تمامی مشاوره‌های کارشناسان قزوین ملک رایگان است و همچنین قزوین ملک دارای مجوز از اتحادیه برای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری می باشد و مبلغ کمیسیون ، طبق قانون اتحادیه از طرفین دریافت خواهد شد ؟