112 متری دانشگاه 7سال سه خوابهامکانات
موقیعت مکانی


تماس با قزوین ملک


کد آگهی : 96093#

ساعت کاری :
شنبه تا چارشنبه‌ها ۹:۳۰ الی ۲۱
پنج شنبه‌ها ۹:۳۰ الی ۱۴