لیست ملک های یافت شده ( 1785 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در نوروزیان

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 800,000 تومان

فروش اپارتمان ۱۸۰متری در سرتک خرید و فروش

فروش اپارتمان ۱۸۰متری در سرتک

قزوین - سرتک

اپارتمان

2 روز پیش

1,350,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۶۵ متری در مینودر رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۶۵ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان ۷۵ متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۵ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 80,000,000 تومان

فروش خانه 140 متری در امیدیه خرید و فروش

فروش خانه 140 متری در امیدیه

قزوین - ناصراباد

خانه ویلایی

2 روز پیش

145,000,000 تومان

فروش زمین ۲۲۰ متری در عظیمیه فاز 2 خرید و فروش

فروش زمین ۲۲۰ متری در عظیمیه فاز 2

قزوین - اسماعیل آباد

زمین کلنگی

2 روز پیش

130,000,000 تومان

فروش زمین ۲۰۰ متری در نجف اباد خرید و فروش

فروش زمین ۲۰۰ متری در نجف اباد

قزوین - نجف آباد

زمین کلنگی

2 روز پیش

20,000,000 تومان

فروش زمین ۲۰۷ متری در شهرک دانش خرید و فروش

فروش زمین ۲۰۷ متری در شهرک دانش

قزوین - شهرک دانش

زمین کلنگی

2 روز پیش

توافقی

فروش زمین کلنگی عظیمیه بهرخیابان 16متری جنوبی خرید و فروش

فروش زمین کلنگی عظیمیه بهرخیابان 16متری جنوبی

قزوین - اسماعیل آباد

زمین کلنگی

2 روز پیش

403,000,000 تومان

فروش زمین ۱۸۰ متر زمین نه گانه جنوبی خرید و فروش

فروش زمین ۱۸۰ متر زمین نه گانه جنوبی

قزوین - اسماعیل آباد

زمین کلنگی

2 روز پیش

310,000,000 تومان

فروش زمین اسماعیل آباد 100 متری خرید و فروش

فروش زمین اسماعیل آباد 100 متری

قزوین - اسماعیل آباد

زمین کلنگی

2 روز پیش

80,000,000 تومان

فروش اپارتمان 88 متری در شهرک دانش خرید و فروش

فروش اپارتمان 88 متری در شهرک دانش

قزوین - شهرک دانش

اپارتمان

3 روز پیش

220,000,000 تومان

فروش آپارتمان در مینودر الهیه برج فرهنگیان خرید و فروش

فروش آپارتمان در مینودر الهیه برج فرهنگیان

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

230,000,000 تومان

اجاره آپارتمان در جانبازان 87 متر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در جانبازان 87 متر

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 35,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۵۴ متری در شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۵۴ متری در شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

3 روز پیش

240,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر خرید و فروش

فروش اپارتمان ۹۵ متری در مینودر

قزوین - مینودر

اپارتمان

3 روز پیش

310,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۰ متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

3 روز پیش

294,000,000 تومان