لیست ملک های یافت شده ( 89 مورد یافت شد )


فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 روز پیش

1,200,000,000 تومان

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 روز پیش

780,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 78متری در سرتک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 78متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 4,200,000 تومان

اجاره واحد اداری 45متری در پادگان رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 45متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 30,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره آپارتمان  ٩٠متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ٩٠متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 3,000,000 تومان

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین خرید و فروش

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

5 روز پیش

1,050,000,000 تومان

اجاره آپارتمان مسکونی اداری 72متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان مسکونی اداری 72متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 15,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره واحد اداری 135 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 135 متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره زیر زمین 85متری بحر نوروزیان رهن و اجاره

اجاره زیر زمین 85متری بحر نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم خرید و فروش

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم

قزوین - تهران قدیم

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

توافقی

فروش واحد اداری 77متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد اداری 77متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,463,000,000 تومان

فروش  واحد اداری83متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش واحد اداری83متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

فروش واحد اداری 64 متری در پادگان خرید و فروش

فروش واحد اداری 64 متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,088,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری ۱۵۵متری در فلسطین غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری ۱۵۵متری در فلسطین غربی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

اجاره آپارتمان اداری 70متری در مجتمع ادارات پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 70متری در مجتمع ادارات پونک

قزوین - پونک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 64متری در پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 64متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,088,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری 95متری درسه راه خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری 95متری درسه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,600,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 85متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 85متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 60,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان