لیست ملک های یافت شده ( 28 مورد یافت شد )


اجاره مغازه در میدان عارف رهن و اجاره

اجاره مغازه در میدان عارف

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 3,200,000 تومان

اجاره اپارتمان اداری در بلوار حکیم رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در بلوار حکیم

قزوین - پونک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 5,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 1,200,000 تومان

فروش دفتر کار در خیابان حیدری خرید و فروش

فروش دفتر کار در خیابان حیدری

قزوین - حیدری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 روز پیش

توافقی

زمین بیمارستان قدس خرید و فروش

زمین بیمارستان قدس

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان

اجاره اپارتمان اداری در عارف رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در عارف

قزوین - عارف

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره واحد اداری در خیابان حکیم رهن و اجاره

اجاره واحد اداری در خیابان حکیم

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

6 روز پیش

رهن 50,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری در سبزه میدان خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری در سبزه میدان

قزوین - سبزه میدان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

350,000,000 تومان

اجاره اپارتمان اداری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

7 روز پیش

رهن 50,000,000 تومان

فروش واحد مسكونى نوساز با موقعيت ادارى فلسطين غربى خرید و فروش

فروش واحد مسكونى نوساز با موقعيت ادارى فلسطين غربى

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

350,000,000 تومان

اجاره دفتر کار درخیابان نادری رهن و اجاره

اجاره دفتر کار درخیابان نادری

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 22,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 400,000 تومان

اجاره اپارتمان اداری در فلسطین رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

رهن 80,000,000 تومان

فروش ملک تجاری به صورت یکجا در دانشگاه خرید و فروش

فروش ملک تجاری به صورت یکجا در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

توافقی

اجاره اپارتمان اداری در پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در پونک

قزوین - پونک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 15,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,350,000 تومان

اجاره اپارتمان  اداری در پادگان طبقه فوقانی دفتر خدمات پستی پادگان رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در پادگان طبقه فوقانی دفتر خدمات پستی پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 5,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره اپارتمان اداری در سه راه خیام رهن و اجاره

اجاره اپارتمان اداری در سه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 25,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره دفتر کار در نادری رهن و اجاره

اجاره دفتر کار در نادری

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

اجاره آپارتمان اداری در خیابان سپه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری در خیابان سپه

قزوین - سپه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

فروش واحد اداری در عارف خرید و فروش

فروش واحد اداری در عارف

قزوین - عارف

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

230,000,000 تومان