لیست ملک های یافت شده ( 24 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان50متری اداری تجاری در خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان50متری اداری تجاری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 13,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش اپارتمان اداری 53متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان اداری 53متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 روز پیش

710,000,000 تومان

اجاره واحد اداری 100 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 100 متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 5,800,000 تومان

اجاره واحد اداری 65متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 65متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

اجاره واحد اداری 70متری در چهاراه خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 70متری در چهاراه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

فروش آپارتمان اداری 50متری در خیام شمالی خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 50متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

750,000,000 تومان

اجاره واحد اداری در چهارراه شهرداری رهن و اجاره

اجاره واحد اداری در چهارراه شهرداری

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 8,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری70متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره واحد تجاری70متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 60,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

اجاره واحد 65متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد 65متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

آپارتمان تجاری  81متری واقع در خیام خرید و فروش

آپارتمان تجاری 81متری واقع در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

توافقی

اجاره مطب 92 متری در سه راه خیام رهن و اجاره

اجاره مطب 92 متری در سه راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 5,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,650,000 تومان

اجاره واحد اداری 85متری در خیابان خیام خرید و فروش

اجاره واحد اداری 85متری در خیابان خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

30,000,000 تومان

فروش آپارتمان 50متری با موقعیت تجاری در خیام وسط خرید و فروش

فروش آپارتمان 50متری با موقعیت تجاری در خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری 46متری خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره واحد تجاری 46متری خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 2,200,000 تومان

فروش واحد اداری 70 متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش واحد اداری 70 متری در خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

810,000,000 تومان

فروش واحد اداری تجاری 46متری در خیام وسط خرید و فروش

فروش واحد اداری تجاری 46متری در خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

555,000,000 تومان

اجاره آپارتمان تجاری 72متری  خیام وسط رهن و اجاره

اجاره آپارتمان تجاری 72متری خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره مطب 52 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره مطب 52 متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 30,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,000,000 تومان