لیست ملک های یافت شده ( 130 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان اداری 60متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 60متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 110متری در ولیعصر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 110متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 30,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 86متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 86متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 60,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد اداری 100متری در فردوسی شمالی خرید و فروش

فروش واحد اداری 100متری در فردوسی شمالی

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان اداری 78متری خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 78متری خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

توافقی

فروش آپارتمان اداری 93متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 93متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

1,666,800,000 تومان

اجاره واحد اداری  ۸۰متری در چهارراه ولیعصر رهن و اجاره

اجاره واحد اداری ۸۰متری در چهارراه ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

اجاره یک اتاق از دفتر کار 70متری در سعدی رهن و اجاره

اجاره یک اتاق از دفتر کار 70متری در سعدی

قزوین - سعدی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

فروش واحد اداری 60متری در کوروش خرید و فروش

فروش واحد اداری 60متری در کوروش

قزوین - کوروش

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 هفته پیش

540,000,000 تومان

فروش واحد اداری 112 متری در بلوار خرید و فروش

فروش واحد اداری 112 متری در بلوار

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

3,696,000,000 تومان

فروش واحد اداری 130متری در نواب خرید و فروش

فروش واحد اداری 130متری در نواب

قزوین - نواب

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,560,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

اجاره آپارتمان اداری 70متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 70متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

رهن 130,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 106متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 106متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

فروش واحد اداری 98 متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد اداری 98 متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 55متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 55متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,550,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 55متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 55متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 70,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد اداری68متری در نادری خرید و فروش

فروش واحد اداری68متری در نادری

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,100,000,000 تومان