لیست ملک های یافت شده ( 125 مورد یافت شد )


فروش واحد اداری 112 متری در بلوار خرید و فروش

فروش واحد اداری 112 متری در بلوار

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

3,696,000,000 تومان

فروش واحد اداری 130متری در نواب خرید و فروش

فروش واحد اداری 130متری در نواب

قزوین - نواب

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,560,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

توافقی

اجاره آپارتمان اداری 70متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 70متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

رهن 130,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 106متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 106متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 85,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

فروش واحد اداری 98 متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد اداری 98 متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 55متری در ملاصدرا خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 55متری در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 هفته پیش

1,550,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 55متری در فلسطین شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 55متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 70,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد اداری68متری در نادری خرید و فروش

فروش واحد اداری68متری در نادری

قزوین - نادری

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

فروش اپارتمان 95متری در خیام خرید و فروش

فروش اپارتمان 95متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

توافقی

اجاره واحد اداری 60متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 60متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 50متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 50متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

رهن 120,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 65 متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 65 متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,700,000 تومان

فروش واحد اداری 93متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد اداری 93متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

2,418,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 74متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 74متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

فروش واحد اداری 36متری در مجتمع نیایش خرید و فروش

فروش واحد اداری 36متری در مجتمع نیایش

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

توافقی

اجاره آپارتمان اداری ۵۰ متری در ولیعصر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری ۵۰ متری در ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان