لیست ملک های یافت شده ( 125 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان اداری 75متری در خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 75متری در خیام شمالی

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,200,000 تومان

فروش آپارتمان تجاری 70متری در خیابان پادگان خرید و فروش

فروش آپارتمان تجاری 70متری در خیابان پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

3 هفته پیش

1,400,000,000 تومان

اجاره واحد اداری 100متری در بلوار رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 100متری در بلوار

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 100,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 5,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 100متری در چهارراه عمران خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 100متری در چهارراه عمران

قزوین - چهارراه عمران

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

1,300,000,000 تومان

اجاره واحد اداری تجاری 185 متری در چهار راه خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری تجاری 185 متری در چهار راه خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

رهن 4,000,000 تومان

فروش واحد اداری 75متری واقع در ملاصدرا خرید و فروش

فروش واحد اداری 75متری واقع در ملاصدرا

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

2,212,000,000 تومان

فروش واحد اداری 76متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد اداری 76متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

1,495,000,000 تومان

فروش واحد اداری نوساز در ملاصدرای اصلی خرید و فروش

فروش واحد اداری نوساز در ملاصدرای اصلی

قزوین - ملاصدرا

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

2,250,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 80متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 80متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,800,000 تومان

فروش مطب 75 متری در فردوسی جنوبی خرید و فروش

فروش مطب 75 متری در فردوسی جنوبی

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

1,700,000,000 تومان

فروش واحد اداری در مجتمع تجاری نیایش خرید و فروش

فروش واحد اداری در مجتمع تجاری نیایش

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

4 هفته پیش

توافقی

اجاره آپارتمان اداری 170متری در بلوار شمالی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 170متری در بلوار شمالی

قزوین - بلوار

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 7,500,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 90 متری در بوعلی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 90 متری در بوعلی

قزوین - بوعلی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

اجاره واحد اداری 75 متری در خیابان فردوسی رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 75 متری در خیابان فردوسی

قزوین - فردوسی

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره اپارتمان تجاری 110متری در خیام رهن و اجاره

اجاره اپارتمان تجاری 110متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 30,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 63متری در فلسطین خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 63متری در فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

توافقی

فروش واحد اداری 93متری در فلسطین شرقی خرید و فروش

فروش واحد اداری 93متری در فلسطین شرقی

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

فروش واحد اداری 64متری در پادگان خرید و فروش

فروش واحد اداری 64متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,088,000,000 تومان