لیست ملک های یافت شده ( 125 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان اداری 100متری در چهارراه عمران خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 100متری در چهارراه عمران

قزوین - چهارراه عمران

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,300,000,000 تومان

فروش واحد اداری 75متری در نوروزیان خرید و فروش

فروش واحد اداری 75متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,460,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 45متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

800,000,000 تومان

فروش آپارتمان اداری 95متری در سرتک خرید و فروش

فروش آپارتمان اداری 95متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

2,565,000,000 تومان

فروش واحد اداری 87متری در سرتک خرید و فروش

فروش واحد اداری 87متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

2,175,000,000 تومان

فروش واحد اداری 45متری در پادگان خرید و فروش

فروش واحد اداری 45متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

900,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری 60متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد تجاری 60متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 10,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری 50متری در خیام وسط رهن و اجاره

اجاره واحد تجاری 50متری در خیام وسط

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

توافقی

فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 72 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر خرید و فروش

فروش واحد اداری 52 متری در مجتمع نیایش ولیعصر

قزوین - ولیعصر

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

780,000,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 78متری در سرتک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 78متری در سرتک

قزوین - سرتک

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 20,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 4,200,000 تومان

اجاره واحد اداری 45متری در پادگان رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 45متری در پادگان

قزوین - پادگان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 30,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره آپارتمان  ٩٠متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ٩٠متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,000,000 تومان

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین خرید و فروش

فروش واحد اداری 40متری بحر فلسطین

قزوین - فلسطین

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

1 ماه پیش

1,050,000,000 تومان

اجاره آپارتمان مسکونی اداری 72متری در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان مسکونی اداری 72متری در نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 15,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره واحد اداری 135 متری در خیام رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 135 متری در خیام

قزوین - خیام

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 15,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره زیر زمین 85متری بحر نوروزیان رهن و اجاره

اجاره زیر زمین 85متری بحر نوروزیان

قزوین - نوروزیان

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

رهن 50,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 2,000,000 تومان

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم خرید و فروش

فروش واحد اداری 72متری در تهران قدیم

قزوین - تهران قدیم

دفتر کار ، اتاق اداری ، مطب

2 ماه پیش

توافقی