لیست ملک های یافت شده ( 746 مورد یافت شد )


فروش امتیاز برج نظام مهندسی خرید و فروش

فروش امتیاز برج نظام مهندسی

قزوین - ملاصدراغربی

اپارتمان

7 ساعت پیش

490,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۰۵ متری خیام شمالی رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۱۰۵ متری خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

8 ساعت پیش

رهن 75,000,000 تومان

فروش آپارتمان۷۰متری دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان۷۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

10 ساعت پیش

600,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۷۰متری غیاث اباد رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۷۰متری غیاث اباد

قزوین - غیاث آباد

اپارتمان

11 ساعت پیش

رهن 70,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 143 متری توحید رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 143 متری توحید

قزوین - فلسطین

اپارتمان

11 ساعت پیش

رهن 130,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری توحید خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

12 ساعت پیش

900,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۴متری برج کسری خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۴متری برج کسری

قزوین - ملاصدرا شمالی

اپارتمان

12 ساعت پیش

800,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

13 ساعت پیش

رهن 70,000,000 تومان

اجاره واحد 90 متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره واحد 90 متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

14 ساعت پیش

اجاره 750,000 تومان

اجاره اپارتمان 150متری خیام شمالی رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 150متری خیام شمالی

قزوین - خیام

اپارتمان

14 ساعت پیش

رهن 135,000,000 تومان

اجاره واحد 125متری پادگان رهن و اجاره

اجاره واحد 125متری پادگان

قزوین - پادگان

اپارتمان

14 ساعت پیش

رهن 200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 155متری ملک آباد خرید و فروش

فروش آپارتمان 155متری ملک آباد

قزوین - ملک آباد

اپارتمان

14 ساعت پیش

1,162,500,000 تومان

اجاره آپارتمان60متری توحید رهن و اجاره

اجاره آپارتمان60متری توحید

قزوین - توحید

اپارتمان

15 ساعت پیش

رهن 55,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 95متری نوروزیان رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 95متری نوروزیان

قزوین - نوروزیان

اپارتمان

18 ساعت پیش

رهن 90,000,000 تومان

رهن کامل واحد 82متری شهرک مهدیه رهن و اجاره

رهن کامل واحد 82متری شهرک مهدیه

قزوین - جانبازان

اپارتمان

22 ساعت پیش

رهن 90,000,000 تومان

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,485,000,000 تومان

فروش واحد ۷۰ متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۷۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

600,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 82 متری خیابان دارایی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 82 متری خیابان دارایی

قزوین - خیام

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 1,300,000 تومان